Veckoplan
Revisionsutskottet
Veckoplan för veckan 49/2020
Tisdag 1.12.2020 kl. 12.30
Statens revisionsverks årsberättelse till riksdagen 2020
Berättelse
Förberedande debatt förs. 
Onsdag 2.12.2020 kl. 11.30
Utfallet för konsekvensbedömningar i författningsförslag - nuläge och utvecklingsbehov
Utskottets eget ärende
Utskottet hör: 
ledande expert
Vesa
Jormanainen
Institutet för hälsa och välfärd (THL)
Folkpensionsanstalten
specialsakkunnig
Aleksi
Kalenius
SOSTE Finlands social och hälsa rf
Torsdag 3.12.2020 kl. 12.30
Utfallet för konsekvensbedömningar i författningsförslag - nuläge och utvecklingsbehov
Utskottets eget ärende
Utskottet hör: 
​Finlands Kommunförbund
Finlands näringsliv rf
Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf
1.12.2020 kl. 12.30
2.12.2020 kl. 11.30
3.12.2020 kl. 12.30
Senast publicerat 26-11-2020 14:37