Veckoplan
Finansutskottet
Veckoplan för veckan 49/2020
Måndag 30.11.2020 kl. 12.00
Skattedelegationen
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av inkomstskattelagen, av lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet och av 2 och 7 § i lagen om koncernbidrag vid beskattningen
Regeringens proposition
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om inkomstskatteskalan för 2021 samt till lagar om ändring och temporär ändring av inkomstskattelagen och ändring av 13 § i lagen om inkomstdatasystemet
Regeringens proposition
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagstiftningen om energibeskattning
Regeringens proposition
Tisdag 1.12.2020 kl. 9.30
Kommun- och hälsovårdsdelegationen
Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2021
Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av budgetpropositionen för 2021 (RP 146/2020 rd)
Regeringens proposition
Regeringens proposition
Budgetmotion
Delegationens utkast till betänkande presenterades. 
Allmän debatt fortsätter. 
Tisdag 1.12.2020 kl. 10.30
Skattedelegationen
Tisdag 1.12.2020 kl. 11.00
Trafikdelegationen
Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2021
Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av budgetpropositionen för 2021 (RP 146/2020 rd)
Regeringens proposition
Regeringens proposition
Budgetmotion
Delegationens utkast till betänkande presenterades. 
Allmän debatt fortsätter. 
Tisdag 1.12.2020 kl. 12.00
Finansutskottet
Onsdag 2.12.2020 kl. 8.30
Arbets- och näringsdelegationen
Inställt möte
Onsdag 2.12.2020 kl. 9.30
Kultur- och vetenskapsdelegationen
Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2021
Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av budgetpropositionen för 2021 (RP 146/2020 rd)
Regeringens proposition
Regeringens proposition
Budgetmotion
Delegationen har tillställts ett skrifligt yttrande: 
sametinget
Torsdag 3.12.2020 kl. 9.30
Kommun- och hälsovårdsdelegationen
Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2021
Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av budgetpropositionen för 2021 (RP 146/2020 rd)
Regeringens proposition
Regeringens proposition
Budgetmotion
Det antecknas för kännedom att följande sakkunniga har hörts vid ett inofficiellt distansmöte 24.11.2020: 
Delegationen har tillställts de skrifliga yttrandena: 
Patientföreningarna för sällsynta sjukdomar och skador HARSO ry
social- och hälsovårdsministeriet
Delegationens utkast till betänkande presenterades. 
Det antecknas för kännedom att följande sakkunniga har hörts vid ett inofficiellt distansmöte 26.11.2020: 
Delegationen har tillställts de skrifliga yttrandena: 
Institutet för hälsa och välfärd (THL)
Flyktingrådgivningen rf
Delegationens utkast till betänkande presenterades. 
Allmän debatt fortsätter. 
Delegationens utkast till betänkande presenterades. 
 
Den detaljerade behandlingen av ärendet genomförs. 
 
 
 
Torsdag 3.12.2020 kl. 10.30
Skattedelegationen
Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslaget till rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1388/2013 om öppnande och förvaltning av autonoma unionstullkvoter för vissa jordbruks- och industriprodukter (autonoma unionstullkvoter; jordbruks- och industriprodukter)
Statsrådets U-skrivelse
Delegationen har hört: 
specialsakkunnig
Upi
Talsi
finansministeriet
Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslaget till rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1387/2013 om befrielse från Gemensamma tulltaxans autonoma tullar för vissa jordbruks- och industriprodukter (befrielse från EU:s autonoma tullar; jordbruks- och industriprodukter)
Statsrådets U-skrivelse
Delegationen har hört: 
specialsakkunnig
Upi
Talsi
finansministeriet
Torsdag 3.12.2020 kl. 11.00
Trafikdelegationen
Fredag 4.12.2020 kl. 8.00
Jordbruksdelegationen
Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2021
Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av budgetpropositionen för 2021 (RP 146/2020 rd)
Regeringens proposition
Regeringens proposition
Budgetmotion
Delegationens utkast till betänkande presenterades. 
Allmän debatt förs. 
Delegationen har tillställts ett skrifligt yttrande: 
Finlands Byar rf
Det antecknas för kännedom att följande sakkunniga har hörts vid ett inofficiellt distansmöte 25.11.2020: 
Allmän debatt fortsätter. 
Den detaljerade behandlingen av ärendet genomförs. 
Fredag 4.12.2020 kl. 8.30
Arbets- och näringsdelegationen
Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av budgetpropositionen för 2021 (RP 146/2020 rd)
Regeringens proposition
Delegationen har hört: 
ekonomidirektör
Mika
Niemelä
arbets- och näringsministeriet
Det antecknas för kännedom att följande sakkunniga har hörts vid ett inofficiellt distansmöte 25.11.2020: 
Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2021
Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av budgetpropositionen för 2021 (RP 146/2020 rd)
Regeringens proposition
Regeringens proposition
Budgetmotion
Delegationen har hört: 
arbetsminister
Tuula
Haatainen
arbets- och näringsministeriet
ekonomidirektör
Mika
Niemelä
arbets- och näringsministeriet
Delegationen har tillställts de skrifliga yttrandena: 
arbets- och näringsministeriet
Teknologiindustrin rf
Det antecknas för kännedom att följande sakkunniga har hörts vid ett inofficiellt distansmöte 18.11.2020: 
Det antecknas för kännedom att förberedande debatt förde under ett inofficiellt distansmöte 20.11.2020. 
 
Delegationens utkast till betänkande presenterades. 
Allmän debatt förs. 
Den detaljerade behandlingen av ärendet genomförs. 
Fredag 4.12.2020 kl. 9.00
Kultur- och vetenskapsdelegationen
Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2021
Regeringens proposition
Budgetmotion
Delegationen har tillställts de skrifliga yttrandena: 
​Finlands Kommunförbund
Helsingfors stad
Villmanstrands stad
Hangö stad
Undervisningssektorns Fackorganisation OAJ rf
Utbildningsstyrelsen
undervisnings- och kulturministeriet
Naturhistoriska centralmuseet
Delegationens utkast till betänkande presenterades. 
Allmän debatt förs. 
Fredag 4.12.2020 kl. 10.00
Skattedelegationen
Fredag 4.12.2020 kl. 11.30
Finansutskottet
Inofficiellt distansmöte 1.12.2020 kl. 9.30
Kommun- och hälsovårdsdelegationen
Inofficiellt distansmöte 1.12.2020 kl. 10.30
Skattedelegationen
Inofficiellt distansmöte 1.12.2020 kl. 11.00
Trafikdelegationen
Inofficiellt distansmöte 2.12.2020 kl. 9.30
Kultur- och vetenskapsdelegationen
Inofficiellt distansmöte 3.12.2020 kl. 10.30
Skattedelegationen
Inofficiellt distansmöte 3.12.2020 kl. 11.00
Trafikdelegationen
Senast publicerat 27-11-2020 14:01