Veckoplan
Stora utskottet
Veckoplan för veckan 50/2020
Onsdag 9.12.2020 kl. 11.30, Lilla Parlamentets auditorium
Statsrådets utredningar om förberedelser för EU-rådets sammanträden.
Valtioneuvoston selvitys: EU, Tutkimus, Komission tiedonanto uudesta eurooppalaisesta tutkimusalueesta
Statsrådets E-utredning
Ärendet har inkommit till riksdagen. 
Utskottet skickar ärendet för eventuella åtgärder till kulturutskottet och ekonomiutskottet. 
Statsrådets utredning: E-skrivelse om kommissionens meddelande om EU:s agenda och handlingsplan för narkotika 2021–2025
Statsrådets E-utredning
Den kompletterande skrivelsen EJ 24/2020 vp - E 128/2020 vp har inkommit till riksdagen. 
Utskottet beslutar skicka den kompletterande skrivelsen EJ 24/2020 vp - E 128/2020 vp för eventuella åtgärder till förvaltningsutskottet och social- och hälsovårdsutskottet. 
Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslaget till rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1388/2013 om öppnande och förvaltning av autonoma unionstullkvoter för vissa jordbruks- och industriprodukter (autonoma unionstullkvoter; jordbruks- och industriprodukter)
Statsrådets U-skrivelse
Ställningstagandet av finansutskottet antecknas som inkommet: Utskottet omfattar statsrådets ståndpunkt. 
Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslaget till rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1387/2013 om befrielse från Gemensamma tulltaxans autonoma tullar för vissa jordbruks- och industriprodukter (befrielse från EU:s autonoma tullar; jordbruks- och industriprodukter)
Statsrådets U-skrivelse
Ställningstagandet av finansutskottet antecknas som inkommet: Utskottet omfattar statsrådets ståndpunkt. 
Europeiska rådet 10.-11.12.2020
Utskottet hör: 
statsminister
Sanna
Marin
avustajinaan:Kare Halonen, EU-asioiden valtiosihteeriJari Luoto, Eurooppa-asioiden alivaltiosihteeriTuulia Pitkänen, pääministerin erityisavustajavaltioneuvoston kanslia 
Eurooppa-neuvoston jäsenten epävirallinen videokokous 19.11.2020
Europeiska rådets och EU-rådets möten
Rapporten antecknas ha inkommit. 
Ärendet behandlas i skriftligt förfarande. Utredningen antecknas som mottagen. 
Europeiska rådet 15.-16.10.2020
Europeiska rådets och EU-rådets möten
Antecknas ha inkommit:. 
Ärendet behandlas i skriftligt förfarande. Utredningen antecknas som mottagen. 
Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv (grupptalan för att skydda konsumentens intressen)
Statsrådets U-skrivelse
Ett meddelande om förfall av ett EU-ärende har inkommit till utskottet. Det konstateras att behandlingen i utskottet har förfallit. 
Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (om ändring av bevisupptagningsförordningen)
Statsrådets U-skrivelse
Ett meddelande om förfall av ett EU-ärende har inkommit till utskottet. Det konstateras att behandlingen i utskottet har förfallit. 
Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (om ändring av delgivningsförordningen)
Statsrådets U-skrivelse
Ett meddelande om förfall av ett EU-ärende har inkommit till utskottet. Det konstateras att behandlingen i utskottet har förfallit. 
Statsrådets skrivelse till riksdagen om förhandlingarna om ett nytt avtal om partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen (EU), EU-medlemsstaterna och Afrika, Västindien och Stillahavsområdet (nedan AVS-länderna) (s.k. Post-Cotonouförhandlingarna)
Statsrådets U-skrivelse
Ett meddelande om förfall av ett EU-ärende har inkommit till utskottet. Det konstateras att behandlingen i utskottet har förfallit. 
Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag till rådets förordning om öppnande och förvaltning av autonoma unionstullkvoter för vissa fiskeriprodukter för perioden 2021–2023 (autonoma unionstullkvoter; fiskeriprodukter)
Statsrådets U-skrivelse
Ett meddelande om förfall av ett EU-ärende har inkommit till utskottet. Det konstateras att behandlingen i utskottet har förfallit. 
Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 168/2013 om godkännande av och marknadstillsyn för två- och trehjuliga fordon och fyrhjulingar
Statsrådets U-skrivelse
Ett meddelande om förfall av ett EU-ärende har inkommit till utskottet. Det konstateras att behandlingen i utskottet har förfallit. 
Statsrådets utredning: Ett avtal mellan Europeiska unionen och Folkrepubliken Kina om skydd av geografiska beteckningar
Statsrådets E-utredning
Ett meddelande om förfall av ett EU-ärende har inkommit till utskottet. Det konstateras att behandlingen i utskottet har förfallit. 
Statsrådets utredning: Beslut om ändring av beslut nr 573/2014/EU om ett utökat samarbete mellan de offentliga arbetsförmedlingarna
Statsrådets E-utredning
Ett meddelande om förfall av ett EU-ärende har inkommit till utskottet. Det konstateras att behandlingen i utskottet har förfallit. 
Statsrådets utredning: Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2016/1139 vad gäller införandet av kapacitetsbegränsningar för östlig torsk i Östersjön, datainsamling och kontrollåtgärder i Östersjön, och av förordning (EU) nr 508/2014 vad gäller definitivt upphörande för fiskeflottor som fiskar efter östlig torsk i Östersjön
Statsrådets E-utredning
Ett meddelande om förfall av ett EU-ärende har inkommit till utskottet. Det konstateras att behandlingen i utskottet har förfallit. 
Statsrådets utredning: Förslag till rådets förordning om fastställande för 2021 av fiskemöjligheterna för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i Östersjön och om ändring av förordning (EU) 2020/123 vad gäller vissa fiskemöjligheter i andra vatten
Statsrådets E-utredning
Ett meddelande om förfall av ett EU-ärende har inkommit till utskottet. Det konstateras att behandlingen i utskottet har förfallit. 
Statsrådets utredning: Förslag till rådets beslut om inlämning, på Europeiska unionens vägnar, av förslag till ändring av bilaga IV till Baselkonventionen om kontroll av gränsöverskridande transporter och om slutligt omhändertagande av farligt avfall inför den femtonde partskonferensen och om Europeiska unionens ståndpunkt när det gäller förslag från andra parter om ändring av bilaga IV och andra bilagor
Statsrådets E-utredning
Ett meddelande om förfall av ett EU-ärende har inkommit till utskottet. Det konstateras att behandlingen i utskottet har förfallit. 
Europeiska kommissionens förslag till rådets beslut om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar vid det fyrtionde mötet i ständiga kommittén för konventionen om skydd av europeiska vilda djur och växter samt deras naturliga miljö (Bernkonventionen)
Statsrådets E-utredning
Ett meddelande om förfall av ett EU-ärende har inkommit till utskottet. Det konstateras att behandlingen i utskottet har förfallit. 
Fredag 11.12.2020 kl. -skriftlig förfarande
Statsrådets utredningar om förberedelser för EU-rådets sammanträden.
Mötet i Europeiska unions råd 14.12.2020 (Rådet för transport, telekommunikation och energi /energi)
Ärendet behandlas i skriftligt förfarande. 
Mötet i Europeiska unions råd 17.12.2020 (Rådet för miljöfrågor)
Ärendet behandlas i skriftligt förfarande. 
Rådet för rättsliga och inrikes frågor /inrikes frågor 14.12.2020
Ärendet behandlas i skriftligt förfarande. 
Mötet i Europeiska unions råd 15.-16.12.2020 (Rådet för jordbruk och fiske)
Ärendet behandlas i skriftligt förfarande. 
Eurogruppen 16.12.2020
Ärendet behandlas i skriftligt förfarande. 
Fredag 11.12.2020 kl. 13.30-14.30 Inofficiella distansmöte via Teams
Statsrådets utredningar om förberedelser för EU-rådets sammanträden.
Rådet för jordbruk och fiske 15.-16.12.2020
Europeiska rådets och EU-rådets möten
Utskottet hör: 
minister
Jari
Leppä
Avustajinaan:erityisasiantuntija Sanna-Helena Falleniusneuvotteleva virkamies Orian Bondestammaa- ja metsätalousministeriö 
Eurogruppen 16.12.2020
Europeiska rådets och EU-rådets möten
Utskottet hör: 
minister
Matti
Vanhanen
Avustajinaan:saapuu erityisavustaja Riikka Pakarinenalivaltiosihteeri Leena Mörttinenfinanssineuvos Marketta Henrikssonlainsäädäntöneuvos Jaakko Weurovaltiovarainministeriö 
Senast publicerat 11-12-2020 09:19