Veckoplan
Finansutskottet
Veckoplan för veckan 16/2021
Tisdag 20.4.2021 kl. 11.30
Finansutskottet
Euroryhmän sekä laajennetun euroryhmän videokokoukset ja valtiovarainministerien (ECOFIN) epävirallinen videokokous 16.4.2021
Europeiska rådets och EU-rådets möten
Det antecknades för kännedom att följande sakkunnig har hörts vid ett inofficiellt distansmöte 13.4.2021: 
Utredningen antecknades som mottagen. 
Utskottet hörde: 
finansråd
Martti
Salmi
finansministeriet
Behandlingen i utskottet har avslutats. 
Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen: Ett år efter utbrottet av covid-19: finanspolitiska insatser
Statsrådets E-utredning
Utskottet hörde: 
finansråd
Marketta
Henriksson
finansministeriet
Det noterades att utskottet diskuterade den fortsatta behandlingen av ärendet vid ett inofficiellt distansmöte 13.4.2021. 
Det antecknades för kännedom att följande sakkunnig har hörts vid ett inofficiellt distansmöte 13.4.2021: 
Utskottet beslutade att inga ytterligare åtgärder vidtas med anledning av ärende. 
Behandlingen i utskottet har avslutats. 
Statsrådets redogörelse om EU-politiken
Statsrådets redogörelse
Utskottet hörde: 
konsultativ tjänsteman
Jussi
Lindgren
statsrådets kansli
understatssekreterare
Leena
Mörttinen
finansministeriet
Det noterades att utskottet diskuterade den fortsatta behandlingen av ärendet vid ett inofficiellt distansmöte 13.4.2021. 
Det antecknades för kännedom att följande sakkunniga har hörts vid ett inofficiellt distansmöte 13.4.2021: 
Beslutades om att kalla in finansministeriet, Finlands Bank, verkställande direktör Risto Murto från Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma och Finanssiala ry för att höras. 
Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till ändringsbudget nr 2 till EU:s budget för budgetåret 2021 (ändringsbudget 2/2021; Europeiska unionen)
Statsrådets U-skrivelse
Ärendet har lämnats till finansutskottet för utlåtande. Utlåtandet ska ges till stora utskottet. 
Utskottet hörde: 
specialsakkunnig
Johanna
Makkonen
finansministeriet
Utskottet avslutade utfrågningen av sakkunniga. 
Utskottet godkände ståndpunkten: Utskottet omfattar statsrådets ståndpunkt. 
Behandlingen i utskottet har avslutats. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om inrättande av välfärdsområden och om en reform av ordnandet av social- och hälsovården och räddningsväsendet samt till lämnande av underrättelse enligt artiklarna 12 och 13 i Europeiska stadgan om lokal självstyrelse
Regeringens proposition
Det konstaterades att inofficiell förberedande debatt har förts vid det inofficiella distansmötet 13.4.2021. 
Det konstaterades att utskottet vid sitt inofficiella distansmöte 16.4.2021 noterade ett sammandrag av förslagen till paragrafändringar. 
Utskottet har tillställts ett skriftligt yttrande: 
social- och hälsovårdsministeriet
Det noterades att utskottet diskuterade utlåtandets teman och uppläggning vid sitt inofficiella distansmöte 16.4.2021. 
Antecknades att följande skriftliga sakkunnigyttrande har inkommit till det inofficiella distansmötet 16.4.2021: 
Utskottet har tillställts ett skriftligt yttrande: 
social- och hälsovårdsministeriet
Utskottet inledde förberedande debatt. 
Inofficiellt distansmöte on 21.4.2021 kl. 10.15
Skattedelegationen
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om inrättande av välfärdsområden och om en reform av ordnandet av social- och hälsovården och räddningsväsendet samt till lämnande av underrättelse enligt artiklarna 12 och 13 i Europeiska stadgan om lokal självstyrelse
Regeringens proposition
Delegationens utkast till betänkande presenteras. 
Inofficiell allmän debatt förs. 
Onsdag 21.4.2021 kl. 14.00
Finansutskottet
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om inrättande av välfärdsområden och om en reform av ordnandet av social- och hälsovården och räddningsväsendet samt till lämnande av underrättelse enligt artiklarna 12 och 13 i Europeiska stadgan om lokal självstyrelse
Regeringens proposition
Förberedande debatt fortsätter. 
Inofficiellt distansmöte fr 23.4.2021 kl. 10.15
Skattedelegationen
Inofficiellt distansmöte fr 23.4.2021 kl. 11.30
Finansutskottet
Statsrådets redogörelse om EU-politiken
Statsrådets redogörelse
Sakkunniga: 
finansråd
Pauli
Kariniemi
finansministeriet
Finlands Bank
verkställande direktör
Risto
Murto
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma
Senast publicerat 20-04-2021 15:13