Senast publicerat 10-06-2021 09:07

VeckoplanLagutskottet Veckoplan för veckan 23/2021

Inofficiellt distansmöte ti 8.6.2021 kl. 10.00 

Inofficiellt distansmöte on 9.6.2021 kl. 9.00 

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om upphävande av vissa bestämmelser i utlänningslagen och av 17 a § i rättshjälpslagen

Regeringens propositionRP 247/2020 rd

Utkast till betänkande presenteras. 

Inofficiell allmän debatt förs. 

Regeringens årsberättelse 2020

BerättelseB 3/2021 rd

Utkast till utlåtande presenteras. 

Inofficiell allmän debatt förs. 

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av strafflagen

Regeringens propositionRP 7/2021 rd

Diskuteras planen för hörande av sakkunniga. 

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 17 och 34 a kap. i strafflagen och till lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 89/2021 rd

Diskuteras planen för hörande av sakkunniga. 

Torsdag 10.6.2021 kl. 10.00 

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om upphävande av vissa bestämmelser i utlänningslagen och av 17 a § i rättshjälpslagen

Regeringens propositionRP 247/2020 rd

Beslut fattas om att avsluta utfrågningen av sakkunniga. 

Det konstateras att inofficiell förberedande debatt har förts vid det inofficiella distansmötet 2.6.2021. 

Förberedande debatt förs. 

Utkast till betänkande presenteras. 

Det konstateras att inofficiell allmän debatt har förts vid det inofficiella distansmötet 9.6.2021. 

Allmän debatt. 

Den detaljerade behandlingen av ärendet genomförs. 

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om upphävande av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen med Folkrepubliken Polen om rättsskydd och rättshjälp i mål och ärenden av civil- och familjerättslig natur samt i brottmål

Regeringens propositionRP 1/2021 rd

Beslut fattas om att avsluta utfrågningen av sakkunniga. 

Det konstateras att inofficiell förberedande debatt har förts vid det inofficiella distansmötet 28.5.2021. 

Förberedande debatt förs. 

Utkast till betänkande presenteras. 

Allmän debatt. 

Den detaljerade behandlingen av ärendet genomförs. 

Regeringens årsberättelse 2020

BerättelseB 3/2021 rd

Beslut fattas om att avsluta utfrågningen av sakkunniga. 

Det konstateras att inofficiell förberedande debatt har förts vid det inofficiella distansmötet 2.6.2021. 

Förberedande debatt förs. 

Utkast till utlåtande presenteras. 

Det konstateras att inofficiell allmän debatt har förts vid det inofficiella distansmötet 9.6.2021. 

Allmän debatt förs. 

Den detaljerade behandlingen av ärendet genomförs. 

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av strafflagen

Regeringens propositionRP 7/2021 rd

Plan för hörande av sakkunniga godkänns. 

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 17 och 34 a kap. i strafflagen och till lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 89/2021 rd

Plan för hörande av sakkunniga godkänns. 

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av bestämmelserna om ändringssökande i vissa lagar som gäller finansministeriets förvaltningsområde

Regeringens propositionRP 90/2021 rd

Plan för hörande av sakkunniga godkänns. 

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om harmonisering av bestämmelserna om artificiell intelligens (Artificial Intelligence Act )

Statsrådets U-skrivelseU 28/2021 rd

Plan för hörande av sakkunniga godkänns. 

Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen: Meddelande om en europeisk strategi för artificiell intelligens

Statsrådets E-utredningE 62/2021 rd

Plan för hörande av sakkunniga godkänns. 

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Brottspåföljdsmyndigheten och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 57/2021 rd

Sakkunniga: 

 • direktör Juhani Järvi Åbo fängelse
 • direktör Tiina Leinonen Tammerfors byrå för samhällspåföljder
 • överlätare Johanna Hietapakka Brottspåföljdsområdets utbildningscentral
 • ordförande Antti Santamäki Vankilavirkailijain Liitto VVL ry
 • ordförande Pekko Summanen Rikosseuraamusalan henkilöstöyhdistys RikHe ry
 • professor Olli Mäenpää 

Utskottet har tillställts de skriftliga yttrandena: 

 • Helsingfors förvaltningsdomstol
 • Åklagarmyndigheten
 • Polisstyrelsen
 • Hälsovårdsenheten för fångar
 • Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU rf
 • Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL rf
 • Fackförbundet Pro rf

Utskottet har tillställts ett meddelande, inget yttrande: 

 • social- och hälsovårdsministeriet

Det antecknas för kännedom att följande sakkunniga har hörts vid ett inofficiellt distansmöte 8.6.2021: 

Det antecknas för kännedom att följande sakkunniga har hörts vid ett inofficiellt distansmöte 4.6.2021: 

Sakkunniga: 

 • regeringsråd Anne Hartoneva justitieministeriet
 • regeringsråd Janne Öberg finansministeriet
 • generaldirektör Arto Kujala Brottspåföljdsmyndigheten
 • referendarieråd Anu Rita riksdagens justitieombudsmans kansli
 • ombudsman Marjatta Kaurala Kriminaalihuollon tukisäätiö

Inofficiellt distansmöte fr 11.6.2021 kl. 9.15 

Lagmotion med förslag till lag om ändring av lagen om parkeringsövervakning

LagmotionLM 38/2019 rd
ÅtgärdsmotionAM 9/2020 rd

Sakkunniga: 

 • lagstiftningsråd Marja Luukkonen Yli-Rahnasto justitieministeriet
 • lagstiftningsråd Heini Färkkilä justitieministeriet