Mötesplan
Stora utskottet
Mötesplan för veckorna 16—30/2021(utkast, med reservation för ändringar)
Veckan 16
Onsdag 21.4.2021 kl. 12.30, Lilla Parlamentets auditorium
SRR 7/2020 rd Statsrådets redogörelse om EU-politiken via Teams
Suuren valiokunnan ja suomalaisten Euroopan parlamentin jäsenten TEAMS-tapaaminen perjantaina 23.4.2020 klo 10.00 - 12.00.
Fredag 23.4.2021 kl. 13.30, Lilla Parlamentets auditorium
Statsrådets utredningar om förberedelser för EU-rådets sammanträden.
Maatalous- ja kalastusministerien videokokous 26.4
Kehitysministereiden videokokous 29.4.
SRR 7/2020 rd Statsrådets redogörelse om EU-politiken
Veckan 17
Onsdag 28.4.2021 kl. 12.30, distansmöte via Teams
SRR 7/2020 rd Statsrådets redogörelse om EU-politiken
Fredag 30.4.2021 kl. 13.30, distansmöte via Teams
SRR 7/2020 rd Statsrådets redogörelse om EU-politiken, Statsrådets utredningar om förberedelser för EU-rådets sammanträden.
Första maj lördag 1.5.2021
Veckan 18
Onsdag 5.5.2021 kl. 13.00, Lilla Parlamentets auditorium
Statsrådets utredningar om förberedelser för EU-rådets sammanträden.
Inofficiell stats- eller regeringschefernas toppmöte 8.5.2021
Sosialvårds toppmöte 7.5.2021
EU-India toppmöte 8.5.2021
Perjantai 7.5 klo 10.00-11.00 epävirallinen työjaoston etäkokous Teamsin kautta Kuultavina Coreper I/II suurlähettiläät Marja Rislakki ja Minna Kivimäki
Fredag 7.5.2021 kl. 13.30, Lilla Parlamentets auditorium
SRR 7/2020 rd Statsrådets redogörelse om EU-politiken, Statsrådets utredningar om förberedelser för EU-rådets sammanträden.
Mötet i Europeiska unions råd 10.5.2021 (Rådet för utrikes frågor)
Mötet i Europeiska unions råd 11.5.2021 (Rådet för allmänna frågor)
Puhemieskonferenssi ma 10.- ti 11.5.2021, Berliini (tai covid-tilanteen niin vaatiessa, 10.5 videokokouksena)
Veckan 19
Onsdag 12.5.2021 kl. 12.30, Lilla Parlamentets auditorium
SRR 7/2020 rd Statsrådets redogörelse om EU-politiken, Statsrådets utredningar om förberedelser för EU-rådets sammanträden.
Mötet i Europeiska unions råd 17.-18.5.2021 (Rådet för utbildning, ungdom och kultur)
Eurogrubben, Ekofinrådet 21.-22.5.2021
Epävirallinen koheesioministerien kokous 18.5.2021
Mötet i Europeiska unions råd 20.5.2021 (Rådet för utrikes frågor, utrikeshandelspolitik)
Epävirallinen eurooppaministerikokous 17.5.2021
Kristi himmelsfärds dag 13.5.2021
Fredag 14.5.2021 kl. 13.30
Mötesreservering
Veckan 20
Onsdag 19.5.2021 kl. 12.00-14.00 (TBC), distansmöte via Teams (Lilla Parlamentets auditorium)
Perjantai 21.5 klo 10.00-11.00 epävirallinen työjaoston etäkokous Teamsin kautta Kuultavana pääjohtaja Timo Pesonen (komission puolustusteollisuuden ja avaruusasioiden pääosasto)
Fredag 21.5.2021 kl. 13.30, Lilla Parlamentets auditorium
SRR 7/2020 rd Statsrådets redogörelse om EU-politiken, Statsrådets utredningar om förberedelser för EU-rådets sammanträden.
Mötet i Europeiska unions råd 25.5.2021 (Rådet för utrikes frågor, utvecklingssamarbete)
Epävirallinen ulkoministerikokous 27.5.2021
Mötet i Europeiska unions råd 27.-28.5.2021 (Rådet för konkurrenskraft)
Veckan 21
Onsdag 26.5.2021 kl. 13.00, Lilla Parlamentets auditorium
Statsrådets utredningar om förberedelser för EU-rådets sammanträden.
ASEM-toppmöte 1.–2.6.2021
Sosialvårdstoppmöte 7.5.2021
Inofficiell stats- eller regeringschefernas toppmöte 8.5.2021
EU-Intia päämieskokous 8.5.2021
Fredag 28.5.2021 kl. 13.30, Lilla Parlamentets auditorium
SRR 7/2020 rd Statsrådets redogörelse om EU-politiken, Statsrådets utredningar om förberedelser för EU-rådets sammanträden.
Mötet i Europeiska unions råd 31.5.2021 (Rådet för jordbruk och fiske)
Mötet i Europeiska unions råd 3.-4.6.2021 (Rådet för transport och telekommunikation)
30.5.-1.6.2021 COSAC-möte
Veckan 22
Onsdag 2.6.2021 kl. 12.30, distansmöte via Teams
SRR 7/2020 rd Statsrådets redogörelse om EU-politiken
Perjantai 4.6 klo 10.00-11.00 epävirallinen työjaoston etäkokous Teamsin kautta Kuultavana komissaari Urpilainen
Fredag 4.6.2021 kl. 13.30, Lilla Parlamentets auditorium
SRR 7/2020 rd Statsrådets redogörelse om EU-politiken, Statsrådets utredningar om förberedelser för EU-rådets sammanträden.
Mötet i Europeiska unions råd 7.-8.6.2021 (Rådet för rättsliga och inrikes frågor)
Veckan 23
Onsdag 9.6.2021 kl. 12.30, distansmöte via Teams
SRR 7/2020 rd Statsrådets redogörelse om EU-politiken
Fredag 11.6.2021 kl. 13.30, Lilla Parlamentets auditorium
Statsrådets utredningar om förberedelser för EU-rådets sammanträden.
Mötet i Europeiska unions råd 14.-15.6.2021 (Rådet för sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor)
Inofficiella rådet för jordbruk och fiske 14.-15.6.2021
Veckan 24
Onsdag 16.6.2021 kl. 13.00, Lilla Parlamentets auditorium
Statsrådets utredningar om förberedelser för EU-rådets sammanträden.
Eurogrubben, Ekofinrådet 17.-18.6.2021
Fredag 18.6.2021 kl. 13.30, Lilla Parlamentets auditorium
Statsrådets utredningar om förberedelser för EU-rådets sammanträden.
Mötet i Europeiska unions råd 20.6.2021 (Rådet för utrikes frågor, utrikeshandelspolitik) (tbc)
Mötet i Europeiska unions råd 21.6.2021 (Rådet för utrikes frågor)
Mötet i Europeiska unions råd 21.6.2021 (Rådet för miljöfrågor)
Mötet i Europeiska unions råd 22.6.2021 (Rådet för allmänna frågor)
Mötet i Europeiska unions råd 22.6.2021 (Rådet för transport, telekommunikation och energi /energi)
Veckan 25
Onsdag 23.6.2021 kl. 13.00, Lilla Parlamentets auditorium
Statsrådets utredningar om förberedelser för EU-rådets sammanträden.
Europeiska rådet 24.-25.6.2021
ASEM-toppmöte 1.–2.6.2021
Mötet i Europeiska unions råd 28.-29.6.2021 (Rådet för jordbruk och fiske)
Midsommar fr 25.6. - lö 26.6.2021
Veckan 26
Onsdag 30.6.2021 kl. 13.00, Lilla Parlamentets auditorium
Statsrådets utredningar om förberedelser för EU-rådets sammanträden.
Europeiska rådet 24.-25.6.2021
Skriftligt förfarande fr 2.7.2021
Statsrådets utredningar om följande möten i EU-rådet lämnas genom skriftligt förfarande.
Inofficiella rådet för sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor 8.-9.7.2021 -skriftligt förfarande
Veckan 27
Fredag 9.7.2021 kl. 13.30, Lilla Parlamentets auditorium
Statsrådets utredningar om förberedelser för EU-rådets sammanträden.
Mötet i Europeiska unions råd 12.7.2021 (Rådet för utrikes frågor)
Eurogrubben, Ekofinrådet 12.-13.7.2021
Inofficiella rådet för miljöfrågor 12.-13.7.2021
Inofficiella rådet för rättsliga och inrikes frågor 14.-16.7.2021
Veckan 28
Skriftligt förfarande fr 16.7.2021
Statsrådets utredningar om följande möten i EU-rådet lämnas genom skriftligt förfarande.
Mötet i Europeiska unions råd 19.7.2021 (Rådet för jordbruk och fiske)-skriftligt förfarande
Inofficiella rådet för konkurrenskraft 19.-21.7.2021-skriftligt förfarande
Inofficiella rådet för allmänna frågor 22.-23.7.2021-skriftligt förfarande
Mötet i Europeiska unions råd 23.7.2021 (Ekofinrådet, budgetfrågor)-skriftligt förfarande
18.7.-19.7.2021 COSAC-ordförande möte
Senast publicerat 19-04-2021 14:55