Senast publicerat 30-06-2022 08:45

VeckoplanMiljöutskottet Veckoplan för veckan 36/2022

Torsdag 8.9.2022 kl. 10.00 

Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen om EU:s strategi för hållbara och cirkulära textilier

Statsrådets E-utredningE 67/2022 rd

Beslut fattas om att avsluta utfrågningen av sakkunniga. 

Beslut fattas om fortsatt behandling av ärendet. 

Fredag 9.9.2022 kl. 9.30 

Utkottets resa till Vasa 6. — 7.9.2022