Senast publicerat 27-06-2022 09:03

VeckoplanFörsvarsutskottet Veckoplan för veckan 25/2022

Veckan 25

Onsdag 22.6.2022 kl. 9.30 

Puolustusministeriön raportti puolustustarvikkeiden viennistä 2021

Utskottets eget ärendeEÄ 37/2022 rd

Antecknades ha inkommit:. 

 

Strategiska projekt för att stärka prestationsförmågan

Utskottets eget ärendeEÄ 22/2019 rd

Utskottet hörde: 

  • programdirektör för strategiska projekt Lauri Puranen försvarsministeriet
  • understatssekreterare Petri Peltonen arbets- och näringsministeriet
  • chef, ingenjörgeneralmajor Kari Renko Försvarsmaktens logistikverk
  • kommendör för marinen, konteramiral Jori Harju 
  • kommendörkapten Simon Källman Marinstaben

Utskottet beslutade med stöd av 50 § 3 mom. i grundlagen att de medlemmar i utskottet som deltar i behandlingen av ärendet ska iaktta sekretess. 

Veckan 26

Måndag 27.6.2022 kl. 10.00 

Statsrådets utredning: Förslag till ändring av Europeiska unionens fördrag

Statsrådets E-utredningE 79/2022 rd

Ärendet har lämnats till försvarsutskottet för eventuella åtgärder. 

Valtioneuvoston selvitys: Suomen ja Iso-Britannian puolustusyhteistyötä koskevan puitejärjestelyn päivittäminen

Statsrådets USP-utredningUSP 19/2022 rd

Det beslutas att inga åtgärder vidtas med anledning av ärende. 

Statsrådets utredning: Försvarsmaktens internationella övningssamarbete

Statsrådets USP-utredningUSP 29/2021 rd

Det beslutas att inga åtgärder vidtas med anledning av ärende UTPJ 24/20221 vp. 

Strategiska projekt för att stärka prestationsförmågan

Utskottets eget ärendeEÄ 22/2019 rd

 

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om frivilligt försvar och 17 § i skjutvapenlagen

Regeringens propositionRP 80/2022 rd

Grundlagsutskottet:. 

Utskottet har tillställts ett skriftligt yttrande: 

  • inrikesministeriet

Beslut fattas om att avsluta utfrågningen av sakkunniga. 

Utkast till betänkande presenteras. 

Som grund för behandlingen ligger utkast till betänkande utdelat 23.6.2022. 

Allmän debatt. 

Den detaljerade behandlingen av ärendet genomförs. 

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av beredskapslagen och 79 § i värnpliktslagen

Regeringens propositionRP 63/2022 rd

Som grund för behandlingen ligger utkast till betänkande utdelat pp.kk.vvvv. 

Den detaljerade behandlingen av ärendet genomförs. 

Tisdag 28.6.2022 kl. 8.00 Mötesreservering

Onsdag 29.6.2022 kl. 8.00 Mötesreservering