Senast publicerat 30-06-2022 14:33

VeckoplanRevisionsutskottet Veckoplan för veckan 36/2022

Onsdag 7.9.2022 kl. 11.30 

Regeringens årsberättelse 2021Statens revisionsverks särskilda berättelse till riksdagen om revisionen av statsbokslutet och regeringens årsberättelse för år 2021

BerättelseB 2/2022 rd
BerättelseB 20/2022 rd

Ett meddelande från underrättelsetillsynsutskottet antecknas ha inkommit: inga åtgärder. 

Lagutskottet: LaUU 21/2022 rd. 

Kulturutskottet: KuUU 19/2022 rd. 

Finansutskottet: FiUU 12/2022 rd. 

Torsdag 8.9.2022 kl. 12.30