Senast publicerat 18-06-2022 11:42

MötesplanStora utskottet Mötesplan för veckorna 25—30/2022

Veckan 25

Onsdag 22.6.2022 kl. 12.30, stora utskottets mötesrum 

Statsrådets utredningar om förberedelser för EU-rådets sammanträden.

Mötet i Europeiska unions råd 27.6.2022 (Rådet för transport, telekommunikation och energi) (kl. 12.30)

Mötet i Europeiska unions råd 28.6.2022 (Rådet för miljöfrågor) (kl. 12.30)

Extraordinära Europeiska rådet 30.-31.5. (kl. 13)

Europeiska rådet 23.-24.6.2022

Eurotoppmöte

Möte mellan EU-ländernas ledare och ledarna från västra Balkan 23.6.2022

Midsommar 24.6.2022 

Veckan 26

Onsdag 29.6.2022 kl. 13.00, officiellt distansmöte 

Statsrådets utredningar om förberedelser för EU-rådets sammanträden.

Europeiska rådet 23.-24.6.2022, Eurotoppmöte, Möte mellan EU-ländernas ledare och ledarna från västra Balkan 23.6.2022 (Teams)

Veckan 27

Fredag 8.7.2022 kl. 12.00 

Statsrådets utredningar om förberedelser för EU-rådets sammanträden.

Euroryhmä, ECOFIN 11.-12.7.2022

Epävirallinen oikeus- ja sisäministerikokous 11.-12.7.2022

Epävirallinen ympäristöministerikokous 13.-14.7.2022

Epävirallinen eurooppaministerikokous 15.7.2022

Veckan 28

Skriftligt förfarande fr 15.7.2022 

Statsrådets utredningar om följande möten i EU-rådet lämnas genom skriftligt förfarande.

Mötet i Europeiska unions råd 18.7.2022 (Ulkoasiainneuvosto 18.7.2022)

Mötet i Europeiska unions råd 18.7.2022 (Rådet för jordbruk och fiske)

Epävirallinen kilpailukykyministerikokous 20.7. (sisämarkkinat) ja 22.7. (tutkimus)

Veckan 29

Skriftligt förfarande fr 22.7.2022 

Statsrådets utredningar om följande möten i EU-rådet lämnas genom skriftligt förfarande.

Mötet i Europeiska unions råd 25.7.2022 (ECOFIN, budjetti 25.7. (tbc))