Senast publicerat 09-05-2021 19:59

Utlåtande EkUU 25/2018 rd E 26/2018 rd Ekonomiutskottet Statsrådets utredning: Handlingsplan för finansiering av hållbar tillväxt, meddelande

Till stora utskottet

INLEDNING

Remiss

Statsrådets utredning: Handlingsplan för finansiering av hållbar tillväxt, meddelande (E 26/2018 rd): Ärendet har lämnats till ekonomiutskottet för eventuella åtgärder. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • finanssekreterare Milla Kouri 
  finansministeriet
 • rådgivare Karlo Kauko 
  Finlands Bank
 • direktör Matias Kaila 
  Finlands Industriinvestering Ab
 • Senior Economist Ville Mälkönen 
  Nordiska Investeringsbanken
 • Senior Environmental Analyst Tiina Salonen 
  Nordiska Investeringsbanken
 • expert Santeri Suominen 
  Finlands näringsliv rf
 • vice verkställande direktör Esko Kivisaari 
  Finanssiala ry
 • verksamhetsledare Mikko Routti 
  Finnish Business & Society ry (FIBS)
 • verksamhetsledare Sonja Vartiala 
  Finnwatch rf
 • professor Markku Kaustia 
  Aalto-universitetet.

UTREDNINGEN

Förslaget

Se EU-dokument COM(2018) 97 final. 

Statsrådets ståndpunkt

Se dokument E 26/2018 rd

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Se det finska utlåtandet (TaVL 25/2018 vp). 

UTSKOTTETS UTLÅTANDE

Ekonomiutskottet meddelar

att det omfattar statsrådets ståndpunkt med särskild tonvikt på synpunkterna ovan. 
Helsingfors 29.5.2018 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Martti Mölsä blå 
 
vice ordförande 
Harri Jaskari saml 
 
medlem 
Harry Harkimo liik 
 
medlem 
Laura Huhtasaari saf 
 
medlem 
Lauri Ihalainen sd 
 
medlem 
Katri Kulmuni cent 
 
medlem 
Eero Lehti saml 
 
medlem 
Johanna Ojala-Niemelä sd 
 
medlem 
Arto Pirttilahti cent 
 
medlem 
Hanna Sarkkinen vänst 
 
medlem 
Antero Vartia gröna 
 
ersättare 
Lasse Hautala cent. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Teija Miller.  
 

AVVIKANDE MENING

Motivering

Se det finska utlåtandet (TaVL 25/2018 vp). 

Avvikande mening

Kläm 

Jag föreslår

att stora utskottet beaktar det som sägs ovan. 
Helsingfors 29.5.2018
Laura Huhtasaari saf