Senast publicerat 13-01-2021 14:32

Utlåtande EkUU 29/2020 rd E 133/2020 rd  Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen om en EU-strategi för massbetalningar

Ekonomiutskottet

Till stora utskottet

INLEDNING

Remiss

Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen om en EU-strategi för massbetalningar (E 133/2020 rd): Ärendet har lämnats till ekonomiutskottet för eventuella åtgärder. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • konsultativ tjänstemanTiinaHeinonen
  finansministeriet
 • ledande riskexpertAnneNisén
  Finansinspektionen (distanskontakt)
 • avdelningschefPäiviHeikkinen
  Finlands Bank (distanskontakt)
 • gruppchefPaulaHannula
  Konkurrens- och konsumentverket (distanskontakt)
 • ledande expertInkeriTolvanen
  Finanssiala ry (distanskontakt)
 • intressebevakningsdirektörSimoHiilamo
  Finsk Handel rf (distanskontakt)
 • ekonomisk expertPetriMalinen
  Företagarna i Finland rf (distanskontakt).

Skriftligt yttrande har lämnats av 

 • Finlands Dagligvaruhandel rf.

STATSRÅDETS UTREDNING

Förslaget

Se finansministeriets promemoria 6.11.2020 VM2020-00602. 

Statsrådets ståndpunkt

Se E 133/2020 vp

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Se det finska utlåtandet TaVL 29/2020 vp

UTSKOTTETS UTLÅTANDE

Ekonomiutskottet meddelar

att det omfattar statsrådets ståndpunkt. 
Helsingfors 2.12.2020 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande
JuhanaVartiainensaml
vice ordförande
HannaKosonencent
medlem
AtteHarjannegröna
medlem
MariHolopainengröna
medlem
HannuHoskonencent
medlem
EevaKallicent
medlem
PiaKaumasaml
medlem
RiittaMäkinensd
medlem
MatiasMäkynensd
medlem
MinnaReijonensaf
medlem
JanneSankelosaml
medlem
JoakimStrandsv
medlem
Husseinal-Taeesd
medlem
VeikkoVallinsaf
medlem
JohannesYrttiahovänst.

Sekreterare var

utskottsråd
TeijaMiller.