Senast publicerat 09-05-2021 18:46

Utlåtande EkUU 3/2017 rd U 63/2016 rd Ekonomiutskottet Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om upphovsrätt på den digitala inre marknaden

Till stora utskottet

INLEDNING

Ärende

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om upphovsrätt på den digitala inre marknaden (U 63/2016 rd): Ärendet har lämnats till ekonomiutskottet för eventuella åtgärder. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • upphovsrättsråd Viveca Still 
  undervisnings- och kulturministeriet
 • regeringsråd Liisa Huhtala 
  arbets- och näringsministeriet
 • styrelseledamot Ahto Apajalahti 
  Electronic Frontier Finland ry
 • verkställande direktör Valtteri Niiranen 
  Kopiosto
 • verksamhetsledare Antti Kotilainen 
  Musiikkituottajat - IFPI Finland ry
 • Senior Policy Analyst Jari-Pekka Kaleva 
  Neogames Finland ry
 • direktör Martti Kivistö 
  Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto ry

Utskottet har fått ett skriftligt yttrande av 

 • IPR University Center
 • Konkurrens- och konsumentverket
 • Poptori Oy
 • Finlands näringsliv rf
 • Esittävien taiteilijoiden ja äänitteiden tuottajien tekijänoikeusyhdistys GRAMEX ry
 • Centralhandelskammaren
 • Luovan työn tekijät ja yrittäjät (Lyhty)
 • Medieförbundet rf
 • Suomen Muusikkojen Liitto ry
 • Företagarna i Finland rf
 • Upphovsrättens informations- och övervakningscentral rf

STATSRÅDETS SKRIVELSE

Förslaget

Se dokument: Eutori EU/2016/1480, EU-dokument COM(2016) 593. 

Regeringens ståndpunkt

Se dokument U 63/2017 rd. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDE

Se det finska dokumentet TaVL 3/2017 vp. 

UTSKOTTETS UTLÅTANDE

Ekonomiutskottet meddelar,

att det omfattar statsrådets ståndpunkt med vissa preciseringar. 
Helsingfors 16.2.2017 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Kaj Turunen na 
 
medlem 
Harry Harkimo saml 
 
medlem 
Hannu Hoskonen cent 
 
medlem 
Lauri Ihalainen sd 
 
medlem 
Katri Kulmuni cent 
 
medlem 
Markus Lohi cent 
 
medlem 
Martti Mölsä na 
 
medlem 
Johanna Ojala-Niemelä sd 
 
medlem 
Arto Pirttilahti cent 
 
medlem 
Hanna Sarkkinen vänst 
 
medlem 
Ville Skinnari sd 
 
medlem 
Joakim Strand sv 
 
medlem 
Antero Vartia gröna 
 
ersättare 
Juhana Vartiainen saml 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Lauri Tenhunen