Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

EkUU 35/2017 rd

Senast publicerat 19-01-2018 12:46

Utlåtande EkUU 35/2017 rd E 43/2017 rd  Statsrådets utredning: En gemensam skyddsspärr för den gemensamma resolutionsfonden

Ekonomiutskottet

Till stora utskottet

INLEDNING

Remiss

Statsrådets utredning: En gemensam skyddsspärr för den gemensamma resolutionsfonden (E 43/2017 rd): Ärendet har lämnats till ekonomiutskottet för eventuella åtgärder. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • enhetschef, finansrådPauliKariniemi
  finansministeriet
 • specialsakkunnigSamiNapari
  finansministeriet
 • finanssekreterareTuukkaTaipale
  finansministeriet
 • vice ordförande för EU:s gemensamma resolutionsnämndTimoLöyttyniemi
 • byråchefSamiPyykönen
  Finansinspektionen
 • seniorekonomJyrkiHaajanen
  Finlands Bank
 • ekonomisk expertRikuThilman
  Verket för finansiell stabilitet

Utskottet har fått ett skriftligt yttrande av 

 • Finanssiala ry

STATSRÅDETS SKRIVELSE

Förslaget

Se dokument: Eutori EU/2017/0258.  

Regeringens ståndpunkt

Se dokument E 43/2017 rd

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDE

Se det finska dokumentet TaVL 35/2017 vp

UTSKOTTETS UTLÅTANDE

Ekonomiutskottet meddelar,

att det omfattar statsrådets ståndpunkt. 
Helsingfors 21.6.2017 

I den avgörande behandlingen deltog

vice ordförande
HarriJaskarisaml
medlem
HarryHarkimosaml
medlem
PetriHonkonencent
medlem
HannuHoskonencent
medlem
LauriIhalainensd
medlem
EeroLehtisaml
medlem
RamiLehtosaf
medlem
MarttiMölsäblå
medlem
JohannaOjala-Niemeläsd
medlem
ArtoPirttilahticent
medlem
HannaSarkkinenvänst
medlem
VilleSkinnarisd

Sekreterare var

utskottsråd
TeijaMiller