Utlåtande
EkUU
35
2017 rd
Ekonomiutskottet
Statsrådets utredning: En gemensam skyddsspärr för den gemensamma resolutionsfonden
Till stora utskottet
INLEDNING
Remiss
Statsrådets utredning: En gemensam skyddsspärr för den gemensamma resolutionsfonden (E 43/2017 rd): Ärendet har lämnats till ekonomiutskottet för eventuella åtgärder. 
Sakkunniga
Utskottet har hört 
enhetschef, finansråd
Pauli
Kariniemi
finansministeriet
specialsakkunnig
Sami
Napari
finansministeriet
finanssekreterare
Tuukka
Taipale
finansministeriet
vice ordförande för EU:s gemensamma resolutionsnämnd
Timo
Löyttyniemi
byråchef
Sami
Pyykönen
Finansinspektionen
seniorekonom
Jyrki
Haajanen
Finlands Bank
ekonomisk expert
Riku
Thilman
Verket för finansiell stabilitet
Utskottet har fått ett skriftligt yttrande av 
Finanssiala ry
STATSRÅDETS SKRIVELSE
Förslaget
Se dokument: Eutori EU/2017/0258.  
Regeringens ståndpunkt
Se dokument E 43/2017 rd
UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDE
Se det finska dokumentet TaVL 35/2017 vp
UTSKOTTETS UTLÅTANDE
Ekonomiutskottet meddelar,
att det omfattar statsrådets ståndpunkt. 
Helsingfors 21.6.2017 
I den avgörande behandlingen deltog
vice ordförande
Harri
Jaskari
saml
medlem
Harry
Harkimo
saml
medlem
Petri
Honkonen
cent
medlem
Hannu
Hoskonen
cent
medlem
Lauri
Ihalainen
sd
medlem
Eero
Lehti
saml
medlem
Rami
Lehto
saf
medlem
Martti
Mölsä
blå
medlem
Johanna
Ojala-Niemelä
sd
medlem
Arto
Pirttilahti
cent
medlem
Hanna
Sarkkinen
vänst
medlem
Ville
Skinnari
sd
Sekreterare var
utskottsråd
Teija
Miller
Senast publicerat 19-01-2018 12:46