Senast publicerat 09-05-2021 18:52

Utlåtande EkUU 36/2017 rd U 34/2017 rd Ekonomiutskottet Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslag till ändring av Europaparlamentets och rådets förordning vad gäller clearingkravet och rapporteringskraven för OTC-derivat (ändring av Emirförordningen)

Till stora utskottet

INLEDNING

Remiss

Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslag till ändring av Europaparlamentets och rådets förordning vad gäller clearingkravet och rapporteringskraven för OTC-derivat (ändring av Emirförordningen) (U 34/2017 rd): Ärendet har lämnats till ekonomiutskottet för utlåtande. Utlåtandet ska ges till stora utskottet. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • konsultativ tjänsteman Annina Tanhuanpää 
  finansministeriet
 • finanssekreterare Stina Oksa 
  finansministeriet
 • ledande infrastrukturexpert Arja Voipio 
  Finansinspektionen
 • ekonomisk expert Otso Manninen 
  Finlands Bank
 • intressechef Tuomas Majuri 
  OP Gruppen
 • expert Santeri Suominen 
  Finlands näringsliv rf
 • expert Taina Wilhelms 
  Finsk Energiindustri rf
 • ledande expert Inna Aaltonen 
  Finanssiala ry.

Utskottet har fått ett skriftligt yttrande av 

 • Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf.

STATSRÅDETS SKRIVELSE

Förslaget

Se EU-dokument COM(2017) 208 och hänvisning till Eutori EU/2017/0914. 

Regeringens ståndpunkt

Se dokument U 34/2017 rd

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Se det finska utlåtandet TaVL 36/2017 vp

UTSKOTTETS UTLÅTANDE

Ekonomiutskottet meddelar

att det omfattar statsrådets ståndpunkt. 
Helsingfors 28.6.2017 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Kaj Turunen na 
 
vice ordförande 
Harri Jaskari saml 
 
medlem 
Harry Harkimo saml 
 
medlem 
Petri Honkonen cent 
 
medlem 
Hannu Hoskonen cent 
 
medlem 
Lauri Ihalainen sd 
 
medlem 
Katri Kulmuni cent 
 
medlem 
Rami Lehto saf 
 
medlem 
Markus Lohi cent 
 
medlem 
Martti Mölsä na 
 
medlem 
Johanna Ojala-Niemelä sd 
 
medlem 
Hanna Sarkkinen vänst 
 
medlem 
Ville Skinnari sd 
 
medlem 
Antero Vartia gröna. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Teija Miller.