Senast publicerat 30-12-2021 12:33

Utlåtande EkUU 36/2021 rd U 43/2021 rd Ekonomiutskottet Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om europeiska gröna obligationer (europeiska gröna obligationer)

Till stora utskottet

INLEDNING

Remiss

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om europeiska gröna obligationer (europeiska gröna obligationer) (U 43/2021 rd): Ärendet har lämnats till ekonomiutskottet för utlåtande. Utlåtandet ska ges till stora utskottet. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • konsultativ tjänsteman Milla Kouri 
  finansministeriet
 • byråchef Niina Bergring 
  Finansinspektionen
 • seniorekonom Otso Manninen 
  Finlands Bank
 • expert Santeri Suominen 
  Finlands näringsliv rf
 • expert på företagsansvar Elina Kamppi 
  Finanssiala ry
 • verkställande direktör Kimmo Lipponen 
  Finnish Business & Society ry (FIBS)
 • klimatexpert Lasse Leipola 
  Finnwatch rf
 • naturskyddsrådgivare Jussi Nikula 
  WWF Finland.

SKRIVELSEN

Förslaget

Se EU-dokument COM(2021) 391. 

Statsrådets ståndpunkt

Se skrivelsen U 43/2021 rd

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Se det finska utlåtandet TaVL 36/2021 vp

UTSKOTTETS UTLÅTANDE

Ekonomiutskottet meddelar

att det omfattar statsrådets ståndpunkt med tonvikt på synpunkterna i utlåtandet.  
Helsingfors 19.10.2021 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Sanni Grahn-Laasonen saml 
 
vice ordförande 
Hanna Kosonen cent 
 
medlem 
Atte Harjanne gröna 
 
medlem 
Hannu Hoskonen cent 
 
medlem 
Eeva Kalli cent 
 
medlem 
Sakari Puisto saf 
 
medlem 
Minna Reijonen saf 
 
medlem 
Janne Sankelo saml 
 
medlem 
Joakim Strand sv 
 
medlem 
Hussein al-Taee sd 
 
medlem 
Veikko Vallin saf 
 
medlem 
Tuula Väätäinen sd. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Teija Miller. 
 

Avvikande mening

Motivering

Se det finska utlåtandet TaVL 36/2021 vp

Avvikande mening

Kläm 

Vi anför

att stora utskottet bör beakta det ovanstående. 
Helsingfors 19.10.2021
Veikko Vallin saf 
 
Sakari Puisto saf 
 
Minna Reijonen saf