Direkt till innehållet

EkUU 37/2018 rd

Senast publicerat 20-09-2018 15:54

Utlåtande EkUU 37/2018 rd U 30/2018 rd Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2009/73/EG om gemensamma regler för den inre marknaden för naturgas

Ekonomiutskottet

Till stora utskottet

INLEDNING

Remiss

Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2009/73/EG om gemensamma regler för den inre marknaden för naturgas (U 30/2018 rd): Ärendet har remitterats till ekonomiutskottet för utlåtande till stora utskottet. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • regeringsrådArtoRajala
  arbets- och näringsministeriet
 • utrikessekreterareToivoMartikainen
  utrikesministeriet
 • expertIidaMäkimattila
  Energimyndigheten
 • verkställande direktörHerkkoPlit
  Baltic Connector Oy
 • expertOlgaVäisänen
  Gasum Ab
 • Advisor, EU RepresentativeSebastianSass
  Nord Stream 2 AG
 • Communications Manager EU and Nordic PoliciesTapioPekkola
  Nord Stream 2 AG.

Utskottet har fått ett skriftligt yttrande av 

 • Nord Stream AG
 • Finlands näringsliv rf.

SKRIVELSEN

Förslaget

Se EU-dokument COM(2017) 660 final och hänvisning till Eutori EU/2017/0294. 

Statsrådets ståndpunkt

Se dokument U 30/2018 rd

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Se det finska utlåtandet (TaVL 37/2018 vp). 

UTSKOTTETS UTLÅTANDE

Ekonomiutskottet meddelar

att det omfattar statsrådets ståndpunkt med särskild tonvikt på synpunkterna ovan. 
Helsingfors 20.6.2018 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande
MarttiMölsäblå
vice ordförande
HarriJaskarisaml
medlem
HannuHoskonencent
medlem
LauraHuhtasaarisaf
medlem
LauriIhalainensd
medlem
KatriKulmunicent
medlem
MarkusLohicent
medlem
LeaMäkipääblå
medlem
JohannaOjala-Niemeläsd
medlem
ArtoPirttilahticent
medlem
HannaSarkkinenvänst
medlem
VilleSkinnarisd
medlem
JoakimStrandsv
medlem
AnteroVartiagröna.

Sekreterare var

utskottsråd
LauriTenhunen.