Direkt till innehållet

EkUU 42/2018 rd

Senast publicerat 30-10-2018 10:12

Utlåtande EkUU 42/2018 rd U 56/2018 rd Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (hållbar finansiering)

Ekonomiutskottet

Till stora utskottet

INLEDNING

Remiss

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (hållbar finansiering) (U 56/2018 rd): Ärendet har lämnats till ekonomiutskottet för utlåtande. Utlåtandet ska ges till stora utskottet. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • finansexpertMillaKouri
  finansministeriet
 • lagstiftningsrådAnninaTanhuanpää
  finansministeriet
 • seniorekonomOtsoManninen
  Finlands Bank
 • direktörHenriGrundstén
  Finlands Industriinvestering Ab
 • expertSanteriSuominen
  Finlands näringsliv rf
 • expertElinaKamppi
  Finanssiala ry
 • verksamhetsledareSonjaVartiala
  Finnwatch rf
 • juridisk rådgivareRaija-LeenaOjanen
  WWF Finland.

Skriftligt yttrande har lämnats av 

 • Nordiska Investeringsbanken
 • Nordiska utvecklingsfonden - Nordic Development Fund NDF
 • Finnish Business & Society ry (FIBS)
 • Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitra
 • professorMarkkuKaustia.

SKRIVELSEN

Förslaget

Se EU-dokument COM(2018) 353, COM(2018) 354 och COM(2018) 355 samt hänvisning till Eutori EU/2018/1096, 1163 och 1167. 

Statsrådets ståndpunkt

Se dokument U 56/2018 rd

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Se det finska utlåtandet TaVL 42/2018 vp

UTSKOTTETS UTLÅTANDE

Ekonomiutskottet meddelar

att det omfattar statsrådets ståndpunkt. 
Helsingfors 28.9.2018 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande
MarttiMölsäblå
vice ordförande
HarriJaskarisaml
medlem
HarryHarkimoliik
medlem
PetriHonkonencent
medlem
HannuHoskonencent
medlem
LauraHuhtasaarisaf
medlem
LauriIhalainensd
medlem
KatriKulmunicent
medlem
JohannaOjala-Niemeläsd
medlem
VilleSkinnarisd
medlem
JoakimStrandsv
medlem
AnteroVartiagröna.

Sekreterare var

utskottsråd
TeijaMiller.