Utlåtande
EkUU
69
2018 rd
Ekonomiutskottet
Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Europeiska kompetenscentrumet för cybersäkerhet inom näringsliv, teknik och forskning och av nätverket av nationella samordningscentrum
Till stora utskottet
INLEDNING
Remiss
Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Europeiska kompetenscentrumet för cybersäkerhet inom näringsliv, teknik och forskning och av nätverket av nationella samordningscentrum (U 102/2018 rd): Ärendet har lämnats till ekonomiutskottet för utlåtande. Utlåtandet ska ges till stora utskottet. 
Sakkunniga
Utskottet har hört 
handelsråd
Antti
Eskola
arbets- och näringsministeriet
överinspektör
Olli
Lehtilä
kommunikationsministeriet
professor
Raimo
Kantola
Aalto-universitetet
teknologidirektör
Mika
Ståhlberg
F-Secure Oyj
Principal Scientist
Reijo
Savola
Teknologiska forskningscentralen VTT Ab
verksamhetsledare
Juha
Remes
Finnish Information Security Cluster - FISC ry
beredskapschef
Antti
Nyqvist
Teknologiindustrin rf.
Skriftligt yttrande har lämnats av 
ersättare för Finland
Turo
Mattila
EU:s kommitté för utrikes- och säkerhetspolitik.
SKRIVELSEN
Förslaget
Se EU-dokument COM(2018) 630 och hänvisning till Eutori EU/2018/1532. 
Statsrådets ståndpunkt
Se dokument U 102/2018 rd
UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN
Se det finska utlåtandet TaVL 69/2018 vp
UTSKOTTETS UTLÅTANDE
Ekonomiutskottet meddelar
att det omfattar statsrådets ståndpunkt och betonar synpunkterna ovan. 
Helsingfors 5.3.2019 
I den avgörande behandlingen deltog
ordförande
Martti
Mölsä
blå
vice ordförande
Harri
Jaskari
saml
medlem
Touko
Aalto
gröna
medlem
Harry
Harkimo
liik
medlem
Petri
Honkonen
cent
medlem
Hannu
Hoskonen
cent
medlem
Laura
Huhtasaari
saf
medlem
Lauri
Ihalainen
sd
medlem
Lea
Mäkipää
blå
medlem
Arto
Pirttilahti
cent
medlem
Hanna
Sarkkinen
vänst
ersättare
Lasse
Hautala
cent.
Sekreterare var
utskottsråd
Lauri
Tenhunen.
Senast publicerat 26-03-2019 10:30