Senast publicerat 09-05-2021 18:46

Utlåtande EkUU 7/2017 rd E 123/2016 rd Ekonomiutskottet Statsrådets utredning: Statsrådets strategi för inflytande i EU

Till stora utskottet

INLEDNING

Remiss

Statsrådets utredning: Statsrådets strategi för inflytande i EU (E 123/2016 rd): Ärendet har lämnats till ekonomiutskottet för eventuella åtgärder. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • specialsakkunnig i EU-ärenden Leila Vilhunen 
  statsrådets kansli
 • understatssekreterare Tuomas Saarenheimo 
  finansministeriet
 • specialsakkunnig Tuuli-Maaria Aalto 
  arbets- och näringsministeriet
 • konsultativ tjänsteman Tiina Heiskanen 
  arbets- och näringsministeriet
 • programdirektör Juha Jokela 
  Utrikespolitiska institutet
 • ekonomisk expert Simo Pinomaa 
  Finlands näringsliv rf
 • chef för internationella ärenden Pekka Ristelä 
  Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf
 • vice verkställande direktör Antti Neimala 
  Företagarna i Finland rf.

STATSRÅDETS UTREDNING

Förslaget

Se det finska utlåtandet TaVL 7/2017 vp. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Se det finska utlåtandet TaVL 7/2017 vp. 

UTSKOTTETS UTLÅTANDE

Ekonomiutskottet meddelar

att det omfattar statsrådets ståndpunkt med betoning på synpunkterna i utlåtandet. 
Helsingfors 24.2.2017 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Kaj Turunen saf 
 
vice ordförande 
Harri Jaskari saml 
 
medlem 
Harry Harkimo saml 
 
medlem 
Petri Honkonen cent 
 
medlem 
Hannu Hoskonen cent 
 
medlem 
Lauri Ihalainen sd 
 
medlem 
Rami Lehto saf 
 
medlem 
Markus Lohi cent 
 
medlem 
Martti Mölsä saf 
 
medlem 
Johanna Ojala-Niemelä sd 
 
medlem 
Arto Pirttilahti cent 
 
medlem 
Ville Skinnari sd 
 
medlem 
Joakim Strand sv (delvis). 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Lauri Tenhunen.