Direkt till innehållet

EkUU 7/2018 rd

Senast publicerat 27-08-2018 16:00

Utlåtande EkUU 7/2018 rd E 115/2017 rd Statsrådets utredning: Europeiska kommissionens förslag till utvecklandet av ekonomiska och monetära unionen

Ekonomiutskottet

Till stora utskottet

INLEDNING

Remiss

Statsrådets utredning: Europeiska kommissionens förslag till utvecklandet av ekonomiska och monetära unionen (E 115/2017 rd): Ärendet har remitterats ekonomiutskottet för utlåtande. Utlåtandet ska ges till stora utskottet. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • konsultativ tjänstemanJussiLindgren
  statsrådets kansli
 • understatssekreterareTuomasSaarenheimo
  finansministeriet
 • chefdirektörErkkiLiikanen
  Finlands Bank
 • avdelningschefSamuKurri
  Finansinspektionen
 • chefsekonomist, krishanteringsexpertHannaWestman
  Verket för finansiell stabilitet
 • ledande expertJanicaYlikarjula
  Finlands näringsliv rf
 • chefsekonomVeli-MattiMattila
  Finanssiala ry
 • specialforskare, prognoschefIlkkaKiema
  Löntagarnas forskningsinstitut
 • professorPäiviLeino-Sandberg.

UTREDNINGEN

Förslaget

Se EU-dokument: Eutori EU/2017/1748, EU/2017/1750, EU/2017/1751, EU/2017/1752, EU/2017/1753, EU/2017/1754, EU/2017/1755. 

Statsrådets ståndpunkt

Se dokument E 115/2017 rd. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Se det finska dokumentet (TaVL 7/2018 vp). 

UTSKOTTETS UTLÅTANDE

Ekonomiutskottet meddelar,

att det omfattar statsrådets ståndpunkt med särskild tonvikt på synpunkterna i utlåtandet.  
Helsingfors 20.3.2018 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande
KajTurunenblå
vice ordförande
HarriJaskarisaml
medlem
HarryHarkimoliik
medlem
PetriHonkonencent
medlem
HannuHoskonencent
medlem
LauriIhalainensd
medlem
KatriKulmunicent
medlem
EeroLehtisaml
medlem
MarttiMölsäblå
medlem
ArtoPirttilahticent
medlem
HannaSarkkinenvänst
ersättare
LasseHautalacent.

Sekreterare var

utskottsråd
TeijaMiller.