Direkt till innehållet

EkUU 70/2018 rd

Senast publicerat 26-03-2019 10:36

Utlåtande EkUU 70/2018 rd U 56/2018 rd Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (hållbar finansiering)

Ekonomiutskottet

Till stora utskottet

INLEDNING

Remiss

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (hållbar finansiering) (U 56/2018 rd): En kompletterande skrivelse           UJ 37/2018 vp — U 56/2018 vp har lämnats till ekonomiutskottet för eventuella åtgärder. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • finansexpertMillaKouri
  finansministeriet
 • seniorekonomOtsoManninen
  Finlands Bank
 • Senior BankerJukkaHonkaniemi
  Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingforsfilialen
 • vice verkställande direktörEskoKivisaari
  Finanssiala ry
 • projektchefJannePeljo
  Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitra
 • juridisk rådgivareRaija-LeenaOjanen
  WWF Finland.

Skriftligt yttrande har lämnats av 

 • post doc-forskareRiikkaSievänen
  Helsingfors universitet
 • Finlands näringsliv rf
 • Finnish Business & Society ry (FIBS)
 • Finnwatch rf
 • Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK
 • Skogsindustrin rf.

Samband med andra handlingar

Utskottet har tidigare lämnat utlåtandet EkUU 42/2018 rd i ärendet. 

DEN KOMPLETTERANDE SKRIVELSEN

Förslaget

Se EU-dokument COM(2018) 353, COM(2018) 354 samt COM(2018) 355 och hänvisningar till Eutori EU/2018/1096, EU/2018/1163 samt 1167. 

Statsrådets ståndpunkt

Se statsrådets skrivelse U 56/2018 rd

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Se det finska utlåtandet TaVL 70/2018 vp

UTSKOTTETS UTLÅTANDE

Ekonomiutskottet meddelar

att det omfattar statsrådets ståndpunkt. 
Helsingfors 5.3.2019 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande
MarttiMölsäblå
vice ordförande
HarriJaskarisaml
medlem
ToukoAaltogröna
medlem
HarryHarkimoliik
medlem
PetriHonkonencent
medlem
HannuHoskonencent
medlem
LauraHuhtasaarisaf
medlem
LauriIhalainensd
medlem
LeaMäkipääblå
medlem
ArtoPirttilahticent
medlem
HannaSarkkinenvänst
ersättare
LasseHautalacent.

Sekreterare var

utskottsråd
TeijaMiller.