Utlåtande
EkUU
70
2018 rd
Ekonomiutskottet
Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (hållbar finansiering)
Till stora utskottet
INLEDNING
Remiss
Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (hållbar finansiering) (U 56/2018 rd): En kompletterande skrivelse           UJ 37/2018 vp — U 56/2018 vp har lämnats till ekonomiutskottet för eventuella åtgärder. 
Sakkunniga
Utskottet har hört 
finansexpert
Milla
Kouri
finansministeriet
seniorekonom
Otso
Manninen
Finlands Bank
Senior Banker
Jukka
Honkaniemi
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingforsfilialen
vice verkställande direktör
Esko
Kivisaari
Finanssiala ry
projektchef
Janne
Peljo
Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitra
juridisk rådgivare
Raija-Leena
Ojanen
WWF Finland.
Skriftligt yttrande har lämnats av 
post doc-forskare
Riikka
Sievänen
Helsingfors universitet
Finlands näringsliv rf
Finnish Business & Society ry (FIBS)
Finnwatch rf
Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK
Skogsindustrin rf.
Samband med andra handlingar
Utskottet har tidigare lämnat utlåtandet EkUU 42/2018 rd i ärendet. 
DEN KOMPLETTERANDE SKRIVELSEN
Förslaget
Se EU-dokument COM(2018) 353, COM(2018) 354 samt COM(2018) 355 och hänvisningar till Eutori EU/2018/1096, EU/2018/1163 samt 1167. 
Statsrådets ståndpunkt
Se statsrådets skrivelse U 56/2018 rd
UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN
Se det finska utlåtandet TaVL 70/2018 vp
UTSKOTTETS UTLÅTANDE
Ekonomiutskottet meddelar
att det omfattar statsrådets ståndpunkt. 
Helsingfors 5.3.2019 
I den avgörande behandlingen deltog
ordförande
Martti
Mölsä
blå
vice ordförande
Harri
Jaskari
saml
medlem
Touko
Aalto
gröna
medlem
Harry
Harkimo
liik
medlem
Petri
Honkonen
cent
medlem
Hannu
Hoskonen
cent
medlem
Laura
Huhtasaari
saf
medlem
Lauri
Ihalainen
sd
medlem
Lea
Mäkipää
blå
medlem
Arto
Pirttilahti
cent
medlem
Hanna
Sarkkinen
vänst
ersättare
Lasse
Hautala
cent.
Sekreterare var
utskottsråd
Teija
Miller.
Senast publicerat 26-03-2019 10:36