Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

FiUU 13/2018 rd

Senast publicerat 06-03-2019 16:21

Utlåtande FiUU 13/2018 rd U 40/2018 rd  Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om skydd av unionens budget vid generella brister när det gäller rättsstatens principer i medlemsstaterna (förordning om skydd av EU:s budget vid rättsstatsbrister)

Finansutskottet

Till stora utskottet

INLEDNING

Remiss

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om skydd av unionens budget vid generella brister när det gäller rättsstatens principer i medlemsstaterna (förordning om skydd av EU:s budget vid rättsstatsbrister) (U 40/2018 rd): Ärendet har lämnats till finansutskottet för utlåtande. Utlåtandet ska ges till stora utskottet. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • lagstiftningsrådHeidi Kaila
  statsrådets kansli
 • konsultativ tjänstemanAnnaHyvärinen
  finansministeriet
 • kabinettschefTuroHentilä
  Europeiska revisionsrätten
 • ledamotHannuTakkula
  Europeiska revisionsrätten.

SKRIVELSEN

Förslaget

Se dokument: Eutori EU/2018/0998, EU-dokument COM(2018) 324 final. 

Statsrådets ståndpunkt

Se dokument U 40/2018 rd. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Se det finska dokumentet (VaVL 13/2018 vp). 

UTSKOTTETS UTLÅTANDE

Finansutskottet meddelar,

att det omfattar statsrådets ståndpunkt med särskild tonvikt på synpunkterna ovan. 
Helsingfors 9.11.2018 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande
TimoKallicent
vice ordförande
VilleVähämäkisaf
medlem
TimoHarakkasd
medlem
TimoHeinonensaml
medlem
KaukoJuhantalocent
medlem
ToimiKankaanniemisaf
medlem
PauliKiurusaml
medlem
EskoKivirantacent
medlem
MarkkuRossicent
medlem
EeroSuutarisaml
medlem
MariaTolppanensd
medlem
KariUotilavänst
medlem
PiaViitanensd
ersättare
EeroReijonencent

Sekreterare var

utskottsråd
HelleviIkävalko