Senast publicerat 27-08-2020 12:37

Utlåtande FiUU 2/2020 rd E 64/2020 rd  Statsrådets utredning: EU:s återhämtningsplan, fleråriga budgetram och återhämtningsinstrument

Finansutskottet

Till stora utskottet

INLEDNING

Remiss

Statsrådets utredning: EU:s återhämtningsplan, fleråriga budgetram och återhämtningsinstrument (E 64/2020 rd): Ärendet har remitterats till finansutskottet för eventuella åtgärder. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • konsultativ tjänstemanJussiLindgren
  statsrådets kansli
 • specialsakkunnig i EU-ärendenJoannaTikkanen
  statsrådets kansli
 • budgetrådSeijaKivinen
  finansministeriet
 • budgetrådPanuKukkonen
  finansministeriet
 • arbetslivsprofessorVesaVihriälä
 • direktör, PD, docentJaakkoKiander.

Skriftligt yttrande har lämnats av 

 • Finlands Bank
 • professorPäiviLeino-Sandberg
 • politices doktor (nationalekonomi)SixtenKorkman
 • doktorandAnttiRonkainen
  Helsingfors universitet.

UTREDNINGEN

Förslaget

Se EU-dokumenten COM(2020) 408, COM(2020) 441, COM(2020) 442, COM(2020) 443, COM(2020) 445, COM(2020) 446 och COM(2020) 456 samt hänvisningarna till Eutori EU/2018/0986, EU/2018/0993, EU/2020/0962, EU/2020/0971 och EU/2020/0974. 

Statsrådets ståndpunkt

Se dokument E 64/2020 rd. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Se det finska utlåtandet (VaVL 2/2020 vp). 

UTSKOTTETS UTLÅTANDE

Finansutskottet meddelar

att det omfattar statsrådets ståndpunkt med särskild tonvikt på synpunkterna ovan. 
Helsingfors 11.6.2020 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande
JohannesKoskinensd
vice ordförande
EskoKivirantacent
medlem
TarjaFilatovsd
medlem
SanniGrahn-Laasonensaml
medlem
VilhelmJunnilasaf
medlem
JariKoskelasaf
medlem
ElinaLepomäkisaml
medlem
MarkusLohicent
medlem
PiaLohikoskivänst
medlem
RaimoPiirainensd
medlem
JussiSaramovänst
medlem
SariSarkomaasaml(delvis)
medlem
SamiSaviosaf
medlem
IirisSuomelagröna
medlem
PiaViitanensd
medlem
VilleVähämäkisaf
ersättare
MarkkuEestiläsaml
ersättare
SariEssayahkd
ersättare
EveliinaHeinäluomasd
ersättare
JuhaPylväscent
ersättare
VeronicaRehn-Kivisv
ersättare
JanneSankelosaml(delvis).

Sekreterare var

utskottsråd
HelleviIkävalko
utskottsråd
MariNuutila.

AVVIKANDE MENING 1 /saf

Motivering

Se det finska utlåtandet (VaVL 2/2020 vp). 

Avvikande mening

Kläm 

Vi föreslår

att stora utskottet beaktar det som sägs ovan och att Finland inte bör delta i de i återhämtningsplanen föreslagna arrangemangen. 
Helsingfors 11.6.2020
VilleVähämäkisaf
VilhelmJunnilasaf
JariKoskelasaf
SamiSaviosaf

AVVIKANDE MENING 2 /saml

Motivering

Se det finska utlåtandet (VaVL 2/2020 vp). 

Avvikande mening

Kläm 

Vi föreslår

att stora utskottet beaktar det som sägs ovan som Finlands förhandlingsmål. 
Helsingfors 11.6.2020
ElinaLepomäkisaml
JanneSankelosaml
MarkkuEestiläsaml
SanniGrahn-Laasonensaml

AVVIKANDE MENING 3 /kd

Motivering

Se det finska utlåtandet (VaVL 2/2020 vp). 

Avvikande mening

Kläm 

Jag föreslår

att stora utskottet beaktar vad som anförts ovan som Finlands förhandlingsmål och inte godkänner den planerade återhämtningsfond som föreslås bli inrättad genom solidarisk upplåning och håller den fleråriga budgetramen och krisåtgärderna åtskilda samt iakttar no-bail-out-regeln i EU:s grundfördrag. 
Helsingfors 11.6.2020
SariEssayahkd