Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

FiUU 4/2018 rd

Senast publicerat 07-09-2018 16:45

Utlåtande FiUU 4/2018 rd E 115/2017 rd Statsrådets utredning: Europeiska kommissionens förslag till utvecklandet av ekonomiska och monetära unionen

Finansutskottet

Till stora utskottet

INLEDNING

Remiss

Statsrådets utredning: Europeiska kommissionens förslag till utvecklandet av ekonomiska och monetära unionen (E 115/2017 rd): Ärendet har remitterats till finansutskottet för utlåtande. Utskottet tar ställning till ärendet efter att de skrivelser enligt grundlagens 96 § samt den tilläggsutredning, som nämns i E-skrivelsen, har inkommit. Utlåtandet ska ges till stora utskottet. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • konsultativ tjänstemanJussiLindgren
  statsrådets kansli
 • finansrådMarkettaHenriksson
  finansministeriet
 • budgetrådNikoIjäs
  finansministeriet
 • lagstiftningsrådSeppoTanninen
  finansministeriet
 • avdelningschefKatjaTaipalus
  Finlands Bank
 • verkställande direktörVesaVihriälä
  Näringslivets forskningsinstitut ETLA
 • specialforskare, prognoschefIlkkaKiema
  Löntagarnas forskningsinstitut
 • ledande ekonomistPennaUrrila
  Finlands näringsliv rf
 • ekonomisk expertPatrizioLainà
  Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf
 • universitetsforskareTimoMiettinen
 • forskareAnttiRonkainen
  Helsingfors universitet.

UTREDNINGEN

Förslaget

Se dokument Eutori EU/2017/1748, EU/2017/1750, EU/2017/1751, EU/2017/1752, EU/2017/1753, EU/2017/1754, EU/2017/1755.  

Statsrådets ståndpunkt

Se dokument E 115/2017 rd. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Se det finska dokumentet (VaVL 4/2018 vp). 

UTSKOTTETS UTLÅTANDE

Finansutskottet meddelar,

att det omfattar statsrådets ståndpunkt med särskild tonvikt på synpunkterna ovan. 
Helsingfors 4.5.2018 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande
TimoKallicent
vice ordförande
VilleVähämäkisaf
medlem
TimoHarakkasd
medlem
TimoHeinonensaml
medlem
KaukoJuhantalocent
medlem
ToimiKankaanniemisaf
medlem
PauliKiurusaml
medlem
EskoKivirantacent
medlem
ElinaLepomäkisaml
medlem
MatsNylundsv
medlem
JohannaOjala-Niemeläsd(delvis)
medlem
AilaPaloniemicent
medlem
AnttiRantakangascent
medlem
MarkkuRossicent
medlem
MariaTolppanensaf
medlem
MattiTorvinenblå
medlem
KariUotilavänst
medlem
OzanYanargröna
ersättare
MarkkuEestiläsaml
ersättare
RiittaMyllersd
ersättare
JoonaRäsänensd (delvis)
ersättare
PeterÖstmankd (delvis).

Sekreterare var

utskottsråd
HelleviIkävalko.

AVVIKANDE MENING 1 /sd

Motivering

Se det finska dokumentet VaVL 4/2018 vp. 

Avvikande mening

Kläm 

Vi anför,

att utskottet beaktar det som sägs ovan.  
Helsingfors 4.5.2018
TimoHarakkasd
RiittaMyllersd
JohannaOjala-Niemeläsd
MariaTolppanensaf
JoonaRäsänensd.

AVVIKANDE MENING 2 /gröna

Motivering

Se det finska dokumentet VaVL 4/2018 vp. 

Avvikande mening

Kläm 

Jag anför,

att utskottet beaktar det som sägs ovan.  
Helsingfors 4.5.2018
OzanYanargröna.

AVVIKANDE MENING 3 /vänst

Motivering

Se det finska dokumentet VaVL 4/2018 vp. 

Avvikande mening

Kläm 

Jag anför,

att utskottet beaktar det som sägs ovan.  
Helsingfors 4.5.2018
KariUotilavänst.

AVVIKANDE MENING 4 /kd

Motivering

Se det finska dokumentet VaVL 4/2018 vp. 

Avvikande mening

Kläm 

Jag anför,

att utskottet beaktar det som sägs ovan.  
Helsingfors 4.5.2018
PeterÖstmankd.

AVVIKANDE MENING 5 /saf

Motivering

Se det finska dokumentet VaVL 4/2018 vp. 

Avvikande mening

Kläm 

Jag anför,

att utskottet beaktar det som sägs ovan.  
Helsingfors 4.5.2018
VilleVähämäkisaf
ToimiKankaanniemisaf.