Utlåtande
FrUU
6
2018 rd
Framtidsutskottet
Statsrådets utredning: Handlingsplan för finansiering av hållbar tillväxt, meddelande
Till stora utskottet
INLEDNING
Remiss
Statsrådets utredning: Handlingsplan för finansiering av hållbar tillväxt, meddelande (E 26/2018 rd): Ärendet har lämnats till framtidsutskottet för eventuella åtgärder. 
Sakkunniga
Utskottet har hört 
finansexpert
Milla
Kouri
finansministeriet
handelsråd
Kari
Virtanen
arbets- och näringsministeriet
konsultativ tjänsteman
Kaarina
Saramäki
miljöministeriet
biträdande professor
Hanna
Silvola
Aalto-universitetet
forskardoktor
Frank
Martela
Filosofian Akatemia
styrelseordförande
Jussi
Nykänen
GreenStream Network Ltd
styrelseordförande
Mika
Leskinen
Finland´s Sustainable Investment Forum ry FINSIF
ordförande
Erkki
Liikanen.
Skriftligt yttrande har lämnats av 
specialsakkunnig
Minna
Nikitin
finansministeriet
enhetschef
Max
von Bonsdorff
utrikesministeriet
Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK
Finanssiala ry
Skogsindustrin rf
Taaleri Abp.
UTREDNINGEN
Förslaget
Se EU-dokument COM(2018) 97 final. 
Statsrådets ståndpunkt
Se dokument E 26/2018 rd
UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN
Se det finska utlåtandet (TuVL 6/2018 vp). 
UTSKOTTETS UTLÅTANDE
Framtidsutskottet meddelar
att det omfattar statsrådets ståndpunkt med särskild tonvikt på synpunkterna ovan. 
Helsingfors 14.11.2018 
I den avgörande behandlingen deltog
ordförande
Stefan
Wallin
sv
vice ordförande
Merja
Mäkisalo-Ropponen
sd
medlem
Mikko
Alatalo
cent
medlem
Harri
Jaskari
saml
medlem
Anna
Kontula
vänst
medlem
Antti
Lindtman
sd
medlem
Aila
Paloniemi
cent
medlem
Olli-Poika
Parviainen
gröna
medlem
Arto
Pirttilahti
cent
medlem
Sari
Tanus
kd
medlem
Lenita
Toivakka
saml
medlem
Pilvi
Torsti
sd
medlem
Sinuhe
Wallinheimo
saml
medlem
Ville
Vähämäki
saf
medlem
Paavo
Väyrynen
sr
ersättare
Ulla
Parviainen
cent.
Sekreterare var
utskottsråd
Olli
Hietanen
ständig rådgivare
Maria
Höyssä.
Senast publicerat 21-03-2019 13:06