Senast publicerat 12-07-2017 17:06

Utlåtande FvUU 1/2017 rd U 3/2017 rd  Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslag till ett EU-system för reseuppgifter och resetillstånd (Etias)

Förvaltningsutskottet

Till stora utskottet

INLEDNING

Remiss

Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslag till ett EU-system för reseuppgifter och resetillstånd (Etias) (U 3/2017 rd): Ärendet har lämnats till förvaltningsutskottet för utlåtande. Utlåtandet ska ges till stora utskottet. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • gränssäkerhetsexpert, kommendörkaptenMikkoSimola
  inrikesministeriet
 • ambassadrådVirpiKankare
  utrikesministeriet
 • dataombudsmanReijoAarnio
  dataombudsmannens byrå.

Utskottet har fått ett skriftligt yttrande av 

 • justitieministeriet
 • inrikesministeriet, polisavdelningen.

STATSRÅDETS SKRIVELSE

Förslaget

Se EU-dokument COM(2016) 731 och hänvisning till Eutori EU/2016/1677. 

Regeringens ståndpunkt

Se dokument U 3/2017 rd. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Se det finska utlåtandet HaVL 1/2017 vp. 

UTSKOTTETS UTLÅTANDE

Förvaltningsutskottet meddelar

att det omfattar regeringens ståndpunkt. 
Helsingfors 21.2.2017 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande
JuhoEerolasaf
medlem
AnttiHäkkänensaml
medlem
MikaKarisd
medlem
ElsiKatainencent
medlem
KariKulmalasaf
medlem
AnttiKurvinencent
medlem
MikkoKärnäcent
medlem
SirpaPaaterosd
medlem
JuhaPylväscent
medlem
WilleRydmansaml
medlem
JoonaRäsänensd
medlem
MattiSemivänst
medlem
Mari-LeenaTalvitiesaml
ersättare
ReijoHongistosaf.

Sekreterare var

utskottsråd
Minna-LiisaRinne.