Senast publicerat 09-05-2021 19:58

Utlåtande FvUU 1/2018 rd E 106/2017 rd Förvaltningsutskottet Statsrådets utredning: Statsrådets strategi för inflytande i EU 2018

Till stora utskottet

INLEDNING

Remiss

Statsrådets utredning: Statsrådets strategi för inflytande i EU 2018 (E 106/2017 rd): Ärendet har remitterats till förvaltningsutskottet för utlåtande statsrådets utredning. Utlåtandet ska ges till stora utskottet senast 1.3.2018. 

Sakkunniga

Utskottet har hört: 

 • specialsakkunnig i EU-ärenden Päivi Pietarinen 
  statsrådets kansli
 • migrationsdirektör Tuomo Kurri 
  inrikesministeriet
 • konsultativ tjänsteman Kalle Kekomäki 
  inrikesministeriet
 • migrationsdirektör Tuomo Kurri 
  inrikesministeriet
 • ledande expert Johanna Puiro 
  inrikesministeriet
 • chef för enheten för internationellt samarbete, överste Mika Rytkönen 
  inrikesministeriet
 • specialsakkunnig Martta Viitaniemi 
  arbets- och näringsministeriet
 • överinspektör Susanna Piepponen 
  arbets- och näringsministeriet
 • kriminalinspektör Pekka Vasara 
  centralkriminalpolisen
 • specialsakkunnig Tuomas Koljonen 
  Migrationsverket
 • polisinspektör Jenni Juslén 
  Polisstyrelsen
 • avdelningschef Tommi Uotila 
  skyddspolisen
 • specialsakkunnig Annukka Mäkinen 
  ​Finlands Kommunförbund.

Utskottet har fått ett skriftligt yttrande av 

 • utrikesministeriet.

UTREDNINGEN

Förslaget

Se dokument (E 106/2017 rd). 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Se det finska dokumentet HaVL 1/2018 vp

UTSKOTTETS UTLÅTANDE

Förvaltningsutskottet meddelar

att det omfattar statsrådets ståndpunkt med tonvikt på synpunkterna i utlåtandet. 
Helsingfors 28.2.2018 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Juho Eerola saf 
 
medlem 
Anders Adlercreutz sv 
 
medlem 
Kari Kulmala blå 
 
medlem 
Mikko Kärnä cent 
 
medlem 
Sirpa Paatero sd 
 
medlem 
Juha Pylväs cent 
 
medlem 
Veera Ruoho saml 
 
medlem 
Wille Rydman saml 
 
medlem 
Joona Räsänen sd 
 
medlem 
Vesa-Matti Saarakkala blå 
 
medlem 
Matti Semi vänst 
 
medlem 
Mari-Leena Talvitie saml 
 
ersättare 
Reijo Hongisto blå (delvis). 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Henri Helo.