Direkt till innehållet

FvUU 10/2019 rd

Senast publicerat 15-05-2020 14:57

Utlåtande FvUU 10/2019 rd E 47/2019 rd Statsrådets utredning: Kommissionens rekommendation till rådets beslut om bemyndigande att inleda förhandlingar om ett avtal mellan EU och Japan om överföring och användning av PNR-uppgifter för att förhindra och bekämpa terrorism och annan grov gränsöverskridande brottslighet (PNR-avtal mellan EU och Japan)

Förvaltningsutskottet

Till stora utskottet

INLEDNING

Remiss

Statsrådets utredning: Kommissionens rekommendation till rådets beslut om bemyndigande att inleda förhandlingar om ett avtal mellan EU och Japan om överföring och användning av PNR-uppgifter för att förhindra och bekämpa terrorism och annan grov gränsöverskridande brottslighet (PNR-avtal mellan EU och Japan) (E 47/2019 rd): Ärendet har lämnats till förvaltningsutskottet för eventuella åtgärder. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

  • lagstiftningsrådTanjaJaatinen
    justitieministeriet.

Skriftligt yttrande har lämnats av 

  • inrikesministeriet.

UTREDNINGEN

Förslaget

Se justitieministeriets promemoria OM2019-00370. 

Statsrådets ståndpunkt

Se dokument E 47/2019 rd

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Se det finska utlåtandet (HaVL 10/2019 vp). 

UTSKOTTETS UTLÅTANDE

Förvaltningsutskottet meddelar

att det omfattar statsrådets ståndpunkt. 
Helsingfors 15.11.2019 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande
RiikkaPurrasaf
medlem
TiinaElogröna
medlem
JussiHalla-ahosaf
medlem
EveliinaHeinäluomasd
medlem
HannaHuttunencent
medlem
Anna-KaisaIkonensaml
medlem
AkiLindénsd
medlem
JuhaPylväscent
medlem
PirittaRantanensd
medlem
HeidiViljanensd
medlem
BenZyskowiczsaml
ersättare
VeijoNiemisaf
ersättare
JenniPitkogröna
ersättare
MariRantanensaf.

Sekreterare var

plenarråd
HenriHelo.