Direkt till innehållet

FvUU 11/2016 rd

Senast publicerat 12-07-2016 15:42

Utlåtande FvUU 11/2016 rd U 13/2016 rd Statsrådets skrivelse till riksdagen med anledning av förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv (informationsutbytet vad gäller tredjelandsmedborgare och Ecris-systemet)

Förvaltningsutskottet

Till stora utskottet

INLEDNING

Ärende

Statsrådets skrivelse till riksdagen med anledning av förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv (informationsutbytet vad gäller tredjelandsmedborgare och Ecris-systemet) (U 13/2016 rd): Ärendet har lämnats till förvaltningsutskottet för eventuella åtgärder. 

Sakkunniga

Utskottet har hört: 

 • lagstiftningsrådTanjaInnanen
  justitieministeriet
 • överinspektör, polisavdelningenVirpiKoivu
  inrikesministeriet
 • dataombudsmanReijoAarnio
  dataombudsmannens byrå
 • registerchefTeemuMikkola
  Rättsregistercentralen

Utskottet har fått ett skriftligt yttrande av 

 • Brottspåföljdsmyndigheten
 • Polisstyrelsen

SKRIVELSEN

Förslaget

Se dokument: Eutori EU/2016/0648, EU-dokument COM(2016) 52, A / Asetus 994/2010  

Regeringens ståndpunkt

Se dokument U 13/2016 rd. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDE

Se det finska dokumentet HaVL 11/2016 vp. 

UTSKOTTETS UTLÅTANDE

Förvaltningsutskottet meddelar,

att det omfattar statsrådets ståndpunkt.  
Helsingfors 8.6.2016 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande
PirkkoMattilasaf
vice ordförande
Timo V.Korhonencent
medlem
ThomasBlomqvistsv
medlem
AnttiHäkkänensaml
medlem
MikaKarisd
medlem
ElsiKatainencent
medlem
AnttiKurvinencent
medlem
MikkoKärnäcent
medlem
SirpaPaaterosd
medlem
JuhaPylväscent
medlem
WilleRydmansaml
medlem
JoonaRäsänensd
medlem
Vesa-MattiSaarakkalasaf
medlem
MattiSemivänst
medlem
Mari-LeenaTalvitiesaml

Sekreterare var

utskottsråd
Minna-LiisaRinne