Senast publicerat 08-09-2021 13:57

Utlåtande FvUU 13/2021 rd U 14/2021 rd Förvaltningsutskottet Statsrådets skrivelse till riksdagen om Europeiska kommissionens förslag till förordningar om ändring av förordning (EU) 2016/794 om EU:s byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol) och av förordning (EU) 2018/1862 om inrättande, drift och användning av Schengens informationssystem (SIS) på området polissamarbete och straffrättsligt samarbete

Till stora utskottet

INLEDNING

Remiss

Statsrådets skrivelse till riksdagen om Europeiska kommissionens förslag till förordningar om ändring av förordning (EU) 2016/794 om EU:s byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol) och av förordning (EU) 2018/1862 om inrättande, drift och användning av Schengens informationssystem (SIS) på området polissamarbete och straffrättsligt samarbete (U 14/2021 rd): Ärendet har lämnats till förvaltningsutskottet för utlåtande till stora utskottet. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • polisdirektör Hannele Taavila 
  inrikesministeriet
 • lagstiftningsråd Virpi Koivu 
  justitieministeriet
 • polisinspektör Anssi Kangas 
  Polisstyrelsen
 • kriminalinspektör Ari Määttä 
  centralkriminalpolisen
 • överinspektör Antti Wahlroos 
  skyddspolisen
 • överinspektör Heikki Huhtiniemi 
  Dataombudsmannens byrå.

SKRIVELSEN

Förslaget

Se EU-dokumenten COM(2020) 791 final, COM(2020) 796 final, F / Förordning 2016/794 och F / Förordning 2018/1862 samt hänvisningarna till Eutori EU/2020/1746 och EU/2020/1762. 

Statsrådets ståndpunkt

Se dokument U 14/2021 rd

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Se det finska utlåtandet (HaVL 13/2021 vp). 

UTSKOTTETS UTLÅTANDE

Förvaltningsutskottet meddelar

att det omfattar statsrådets ståndpunkt. 
Helsingfors 29.4.2021 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Riikka Purra saf 
 
vice ordförande 
Mari-Leena Talvitie saml 
 
medlem 
Tiina Elo gröna 
 
medlem 
Jussi Halla-aho saf 
 
medlem 
Hanna Holopainen gröna 
 
medlem 
Anna-Kaisa Ikonen saml 
 
medlem 
Mikko Kärnä cent 
 
medlem 
Mauri Peltokangas saf 
 
medlem 
Juha Pylväs cent 
 
medlem 
Piritta Rantanen sd 
 
medlem 
Matti Semi vänst 
 
medlem 
Ben Zyskowicz saml. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Ossi Lantto.