Senast publicerat 09-05-2021 18:52

Utlåtande FvUU 14/2017 rd U 29/2016 rd Förvaltningsutskottet Statsrådets skrivelse om Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (EUAA, Europeiska unionens asylmyndighet) I enlighet med 96 § 2 momentet i grundlagen skickas

Till stora utskottet

INLEDNING

Ärende

Statsrådets skrivelse om Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (EUAA, Europeiska unionens asylmyndighet) I enlighet med 96 § 2 momentet i grundlagen skickas (U 29/2016 rd): En kompletterande skrivelse UJ 15/2017 vp - U 29/2016 vp har lämnats till förvaltningsutskottet för eventuella åtgärder. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

  • specialsakkunnig Johanna Räty 
    inrikesministeriet

Utskottet har fått ett skriftligt yttrande av 

  • Migrationsverket

Samband med andra handlingar

Utskottet har tidigare lämnat utlåtanden i ärendet (FvUU 33/2016 rd och FvUU 47/2016 rd

STATSRÅDETS SKRIVELSE

Förslaget

Se dokument: Eutori EU/2016/0955, EU-dokument COM(2016) 271, A / Asetus 439/2010.  

Statsrådets ståndpunkt

Se dokument U 29/2016 rd. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDE

Se det finska dokumentet HaVL 14/2017 vp

UTSKOTTETS UTLÅTANDE

Förvaltningsutskottet meddelar,

att det omfattar regeringens ståndpunkt. 
Helsingfors 30.5.2017 

I den avgörande behandlingen deltog

vice ordförande 
Timo V. Korhonen cent 
 
medlem 
Anders Adlercreutz sv 
 
medlem 
Mika Kari sd 
 
medlem 
Elsi Katainen cent 
 
medlem 
Kari Kulmala blåa 
 
medlem 
Mikko Kärnä cent 
 
medlem 
Sirpa Paatero sd 
 
medlem 
Olli-Poika Parviainen gröna 
 
medlem 
Juha Pylväs cent 
 
medlem 
Joona Räsänen sd 
 
medlem 
Vesa-Matti Saarakkala blåa 
 
medlem 
Matti Semi vänst 
 
medlem 
Mari-Leena Talvitie saml 
 
medlem 
Kari Tolvanen saml 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Minna-Liisa Rinne