Senast publicerat 07-09-2021 09:45

Utlåtande FvUU 16/2021 rd U 60/2020 rd Förvaltningsutskottet Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inledande av sållning av tredjelandsmedborgare vid de yttre gränserna (sållningsförordningen)

Till stora utskottet

INLEDNING

Remiss

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inledande av sållning av tredjelandsmedborgare vid de yttre gränserna (sållningsförordningen) (U 60/2020 rd): En kompletterande skrivelse UJ 6/2021 vp—U 60/2020 vp har lämnats till förvaltningsutskottet för eventuella åtgärder. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

  • kommendör, gränssäkerhetsexpert Jani Järäinen 
    inrikesministeriet.

Samband med andra handlingar

Förvaltningsutskottet har lämnat utlåtandet FvUU 9/2021 rd i ärendet. 

STATSRÅDETS KOMPLETTERANDE SKRIVELSE

Förslaget

Se EU-dokument COM(2020) 612. 

Statsrådets ståndpunkt

Se skrivelsen U 60/2021 rd

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Se det finska utlåtandet HaVL 16/2021 vp

UTSKOTTETS UTLÅTANDE

Förvaltningsutskottet meddelar

att det omfattar statsrådets ståndpunkt med anmärkningarna i utlåtandet. 
Helsingfors 20.5.2021 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Riikka Purra saf 
 
vice ordförande 
Mari-Leena Talvitie saml 
 
medlem 
Tiina Elo gröna 
 
medlem 
Jussi Halla-aho saf 
 
medlem 
Eveliina Heinäluoma sd 
 
medlem 
Hanna Holopainen gröna 
 
medlem 
Hanna Huttunen cent 
 
medlem 
Aki Lindén sd 
 
medlem 
Mauri Peltokangas saf 
 
medlem 
Juha Pylväs cent 
 
medlem 
Heidi Viljanen sd 
 
medlem 
Ben Zyskowicz saml. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Ossi Lantto.