Senast publicerat 09-05-2021 19:02

Utlåtande FvUU 18/2017 rd U 30/2016 rd Förvaltningsutskottet Statsrådets skrivelse till riksdagen om Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (Eurodacregister)

Till stora utskottet

INLEDNING

Remiss

Statsrådets skrivelse till riksdagen om Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (Eurodacregister) (U 30/2016 rd): En kompletterande skrivelse UJ 9/2017 vp - U 30/2016 vp har lämnats till förvaltningsutskottet för eventuella åtgärder. 

Sakkunniga

Utskottet har hört: 

  • överinspektör Tuuli Kainulainen 
    inrikesministeriet
  • specialsakkunnig Tanja Jaatinen 
    justitieministeriet
  • dataombudsman Reijo Aarnio 
    dataombudsmannens byrå

Utskottet har fått ett skriftligt yttrande av 

  • Migrationsverket

Samband med andra handlingar

Utskottet har tidigare lämnat utlåtanden i ärendet (FvUU 31/2016 rd och FvUU 8/2017 rd). 

STATSRÅDETS SKRIVELSE

Förslaget

Se dokument: Eutori EU/2016/0959, EU-dokument COM(2016) 272, A / Asetus 603/2013.  

Regeringens ståndpunkt

Se dokument U 30/2016 rd. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDE

Se det finska dokumentet HaVL 18/2017 vp. 

UTSKOTTETS UTLÅTANDE

Forvaltningsutskottet meddelar,

att det omfattar statsrådets ståndpunkt. 
Helsingfors 31.5.2017 

I den avgörande behandlingen deltog

vice ordförande 
Timo V. Korhonen cent 
 
medlem 
Anders Adlercreutz sv 
 
medlem 
Mika Kari sd 
 
medlem 
Kari Kulmala blå 
 
medlem 
Juha Pylväs cent 
 
medlem 
Wille Rydman saml 
 
medlem 
Joona Räsänen sd 
 
medlem 
Vesa-Matti Saarakkala blå 
 
medlem 
Matti Semi vänst 
 
medlem 
Mari-Leena Talvitie saml 
 
medlem 
Kari Tolvanen saml 
 
ersättare 
Pertti Hakanen cent 
 
ersättare 
Reijo Hongisto blå 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Ossi Lantto