Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

FvUU 18/2017 rd

Senast publicerat 18-01-2018 17:30

Utlåtande FvUU 18/2017 rd U 30/2016 rd Statsrådets skrivelse till riksdagen om Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (Eurodacregister)

Förvaltningsutskottet

Till stora utskottet

INLEDNING

Remiss

Statsrådets skrivelse till riksdagen om Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (Eurodacregister) (U 30/2016 rd): En kompletterande skrivelse UJ 9/2017 vp - U 30/2016 vp har lämnats till förvaltningsutskottet för eventuella åtgärder. 

Sakkunniga

Utskottet har hört: 

  • överinspektörTuuliKainulainen
    inrikesministeriet
  • specialsakkunnigTanjaJaatinen
    justitieministeriet
  • dataombudsmanReijoAarnio
    dataombudsmannens byrå

Utskottet har fått ett skriftligt yttrande av 

  • Migrationsverket

Samband med andra handlingar

Utskottet har tidigare lämnat utlåtanden i ärendet (FvUU 31/2016 rd och FvUU 8/2017 rd). 

STATSRÅDETS SKRIVELSE

Förslaget

Se dokument: Eutori EU/2016/0959, EU-dokument COM(2016) 272, A / Asetus 603/2013.  

Regeringens ståndpunkt

Se dokument U 30/2016 rd. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDE

Se det finska dokumentet HaVL 18/2017 vp. 

UTSKOTTETS UTLÅTANDE

Forvaltningsutskottet meddelar,

att det omfattar statsrådets ståndpunkt. 
Helsingfors 31.5.2017 

I den avgörande behandlingen deltog

vice ordförande
Timo V.Korhonencent
medlem
AndersAdlercreutzsv
medlem
MikaKarisd
medlem
KariKulmalablå
medlem
JuhaPylväscent
medlem
WilleRydmansaml
medlem
JoonaRäsänensd
medlem
Vesa-MattiSaarakkalablå
medlem
MattiSemivänst
medlem
Mari-LeenaTalvitiesaml
medlem
KariTolvanensaml
ersättare
PerttiHakanencent
ersättare
ReijoHongistoblå

Sekreterare var

utskottsråd
OssiLantto