Senast publicerat 11-01-2021 14:25

Utlåtande FvUU 18/2020 rd E 116/2020 rd  Statsrådets utredning: Kommissionens förslag till riktlinjer för statligt regionalstöd

Förvaltningsutskottet

Till stora utskottet

INLEDNING

Remiss

Statsrådets utredning: Kommissionens förslag till riktlinjer för statligt regionalstöd (E 116/2020 rd): Ärendet har lämnats till förvaltningsutskottet för eventuella åtgärder. 

Sakkunniga

Utskottet har hört (distanskontakt) 

  • handelsrådOlliHyvärinen
    arbets- och näringsministeriet
  • ledande expertHanna-MariaUrjankangas
    arbets- och näringsministeriet
  • utvecklingschefAnnukkaMäkinen
    ​Finlands Kommunförbund.

UTREDNINGEN

Förslaget

Se Arbets- och näringsministeriet promemoria 29.09.2020 TEM2020-00443. 

Statsrådets ståndpunkt

Se E 116/2020 vp

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Se det finska utlåtandet HaVL 18/2020 vp

UTSKOTTETS UTLÅTANDE

Förvaltningsutskottet meddelar

att det omfattar statsrådets ståndpunkt med särskild tonvikt på synpunkterna ovan.  
Helsingfors 5.11.2020 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande
RiikkaPurrasaf
vice ordförande
Mari-LeenaTalvitiesaml
medlem
TiinaElogröna
medlem
JussiHalla-ahosaf
medlem
HannaHolopainengröna
medlem
HannaHuttunencent
medlem
Anna-KaisaIkonensaml
medlem
MikkoKärnäcent
medlem
AkiLindénsd
medlem
MauriPeltokangassaf
medlem
JuhaPylväscent
medlem
PirittaRantanensd
medlem
MattiSemivänst
medlem
HeidiViljanensd
medlem
BenZyskowiczsaml.

Sekreterare var

utskottsråd
Minna-LiisaRinne.