Senast publicerat 04-09-2017 14:10

Utlåtande FvUU 20/2017 rd U 3/2017 rd  Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslag till ett EU-system för reseuppgifter och resetillstånd (ETIAS)

Förvaltningsutskottet

Till stora utskottet

INLEDNING

Remiss

Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslag till ett EU-system för reseuppgifter och resetillstånd (ETIAS) (U 3/2017 rd): En kompletterande skrivelse UJ 17/2017 rd har lämnats till förvaltningsutskottet för eventuella åtgärder. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

  • gränssäkerhetsexpert, kommendörkaptenMikkoSimola
    inrikesministeriet.

Utskottet har fått ett skriftligt yttrande av 

  • justitieministeriet
  • dataombudsmannens byrå.

Samband med andra handlingar

Utskottet har tidigare lämnat utlåtande FvUU 1/2017 rd i ärendet. 

STATSRÅDETS KOMLETTERANDE SKRIVELSE

Förslaget

Se EU-dokument COM(2016) 731 och hänvisning till Eutori EU/2016/1677 

Regeringens ståndpunkt

Se dokument U 3/2017 rd

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Se det finska utlåtandet HaVL 20/2017 vp

UTSKOTTETS UTLÅTANDE

Förvaltningsutskottet meddelar

att det omfattar statsrådets ståndpunkt. 
Helsingfors 2.6.2017 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande
JuhoEerolasaf
vice ordförande
Timo V.Korhonencent
medlem
AndersAdlercreutzsv
medlem
MikaKarisd
medlem
ElsiKatainencent
medlem
AnttiKurvinencent
medlem
SirpaPaaterosd
medlem
WilleRydmansaml
medlem
JoonaRäsänensd
medlem
Vesa-MattiSaarakkalasaf
medlem
MattiSemivänst
medlem
KariTolvanensaml
ersättare
JariRonkainensaf.

Sekreterare var

utskottsråd
Minna-LiisaRinne.