Senast publicerat 09-05-2021 13:57

Utlåtande FvUU 21/2016 rd U 21/2015 rd Förvaltningsutskottet Statsrådets skrivelse till riksdagen med förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv om kontroll av förvärv och innehav av vapen (ändring av vapendirektivet)

Till stora utskottet

INLEDNING

Ärende

Statsrådets skrivelse till riksdagen med förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv om kontroll av förvärv och innehav av vapen (ändring av vapendirektivet) (U 21/2015 rd): En kompletterande skrivelse UJ 16/2016 vp - U21/2015 vp har lämnats till förvaltningsutskottet för eventuella åtgärder. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • ledande sakkunnig, polisavdelningen Johanna Puiro 
  inrikesministeriet
 • konsultativ tjänsteman Kalle Kekomäki 
  inrikesministeriet
 • polisinspektör Seppo Sivula 
  inrikesministeriet
 • överinspektör Tarja Ranta 
  Polisstyrelsen

Samband med andra handlingar

Utskottet har tidigare lämnat utlåtanden i ärendet (FvUU 12/2016 rd och FvUU 24/2015 rd.  

SKRIVELSEN

Förslaget

Se dokument Eutori EU/2015/1606, EU-dokument COM(2015) 750, D / Direktiivi 91/477/ETY.  

Statsrådets ståndpunkt

Se dokument U 21/2015 rd. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDE

Se det finska dokumentet HaVL 21/2016 vp. 

UTSKOTTETS UTLÅTANDE

Förvaltningsutskottet meddelar,

att det omfattar statsrådets ståndpunkt. 
Helsingfors 3.6.2016 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Pirkko Mattila saf 
 
vice ordförande 
Timo V. Korhonen cent 
 
medlem 
Thomas Blomqvist sv 
 
medlem 
Antti Häkkänen saml 
 
medlem 
Elsi Katainen cent 
 
medlem 
Kari Kulmala saf 
 
medlem 
Antti Kurvinen cent 
 
medlem 
Mikko Kärnä cent 
 
medlem 
Sirpa Paatero sd 
 
medlem 
Juha Pylväs cent 
 
medlem 
Wille Rydman saml 
 
medlem 
Joona Räsänen sd 
 
medlem 
Vesa-Matti Saarakkala saf 
 
medlem 
Matti Semi vänst 
 
medlem 
Mari-Leena Talvitie saml 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Minna-Liisa Rinne