Senast publicerat 09-05-2021 14:10

Utlåtande FvUU 22/2016 rd U 22/2016 rd Förvaltningsutskottet Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (Smarta gränser)

Till stora utskottet

INLEDNING

Ärende

Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (Smarta gränser) (U 22/2016 rd): Ärendet har lämnats till förvaltningsutskottet för utlåtande. Utlåtandet ska ges till stora utskottet. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

  • chef för enheten för internationellt samarbete, övl Mika Rytkönen 
    inrikesministeriet
  • lagstiftningsråd Hannele Taavila 
    inrikesministeriet

Utskottet har fått ett skriftligt yttrande av 

  • utrikesministeriet
  • justitieministeriet
  • dataombudsmannens byrå
  • Polisstyrelsen

Samband med andra handlingar

Utskottet har tidigare lämnat utlåtanden i ärendet (FvUU 27/2013 rd och FvUU 9/2013 rd). 

SKRIVELSEN

Förslaget

Se dokument: Eutori EU/2016/0851, EU/2016/0852, EU-dokument COM(2016) 194, COM(2016) 196, A / Asetus 1077/2011, A / Asetus 2016/399, A / Asetus 767/2008  

Statsrådets ståndpunkt

Se dokument U 22/2016 rd. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDE

Se det finska dokumentet HaVL 22/2016 vp. 

UTSKOTTETS UTLÅTANDE

Förvaltningsutskottet meddelar,

att det omfattar statsrådets ståndpunkt. 
Helsingfors 3.6.2016 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Pirkko Mattila saf 
 
vice ordförande 
Timo V. Korhonen cent 
 
medlem 
Thomas Blomqvist sv 
 
medlem 
Antti Häkkänen saml 
 
medlem 
Mika Kari sd 
 
medlem 
Elsi Katainen cent 
 
medlem 
Kari Kulmala saf 
 
medlem 
Antti Kurvinen cent 
 
medlem 
Sirpa Paatero sd 
 
medlem 
Juha Pylväs cent 
 
medlem 
Wille Rydman saml 
 
medlem 
Joona Räsänen sd 
 
medlem 
Matti Semi vänst 
 
medlem 
Mari-Leena Talvitie saml 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Minna-Liisa Rinne