Senast publicerat 09-05-2021 17:46

Utlåtande FvUU 24/2015 rd U 21/2015 rd Förvaltningsutskottet Statsrådets skrivelse till riksdagen med förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv om kontroll av förvärv och innehav av vapen (ändring av -vapendirektivet)

Till stora utskottet

INLEDNING

Ärende

Statsrådets skrivelse till riksdagen med förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv om kontroll av förvärv och innehav av vapen (ändring av vapendirektivet) (U 21/2015 rd): Ärendet har lämnats till förvaltningsutskottet för utlåtande. Utlåtandet ska ges till stora utskottet. 

Sakkunniga

Utskottet har hört: 

 • ledande sakkunnig, polisavdelningen Johanna Puiro 
  inrikesministeriet
 • polisinspektör Seppo Sivula 
  inrikesministeriet
 • chef för vapenförvaltningen Mika Lehtonen 
  Polisstyrelsen
 • sekreterare Nina Holmberg 
  Asealan Elinkeinonharjoittajat ry
 • ordförande Jukka Sassi 
  Asehistorian Liitto r.y.
 • sekreterare Mikko Hietala 
  Asekauppiaiden Liitto ry
 • förvaltningschef Pertti Ruotsalainen 
  Försvarsutbildningsföreningen
 • vice ordförande Marko Patrakka 
  Reserviläisurheiluliitto ry
 • ordförande Juhani Jokinen 
  Suomen Asehistoriallinen Seura r.y.
 • organisationschef Teemu Simenius 
  Finlands Jägarförbund

Utskottet har fått ett skriftligt yttrande av 

 • lagstiftningsråd Heidi  Kaila 
  Statsrådets kansli
 • polisinspektör Seppo Sivula 
  inrikesministeriet
 • försvarsministeriet
 • ledamot i Europaparlamentet Jussi Halla-aho 
  Europaparlamentet
 • centralkriminalpolisen
 • skyddspolisen
 • Helsingfors polisinrättning
 • polisinrättningen i Lappland
 • Huvudstaben
 • Tullen
 • Finlands viltcentral
 • Ampumaharrastusfoorumi
 • Reservistförbundet - Reservunderofficersförbundet
 • Suomen Ampumahiihtoliitto ry
 • Suomen Ampumaurheiluliitto ry
 • Finlands Reservofficersförbund rf

Samband med andra handlingar

Utskottet har tidigare lämnat utlåtande i ärendet FvUU 15/2015 rd (E 60/2015 rd). 

SKRIVELSEN

Förslag

Se dokument Eutori EU/2015/1606, EU-dokument COM(2015) 750, D / Direktiv 91/477/ETY.  

Regeringens ståndpunkt

Se dokument U 21/2015 rd

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDE

Se det finska dokumentet HaVL 24/2015 vp. 

UTSKOTTETS UTLÅTANDE

utskottet meddelar,

att det omfattar statsrådets ståndpunkt med vissa preciseringar. 
Helsingfors 10.12.2015 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Pirkko Mattila saf 
 
vice ordförande 
Timo V. Korhonen cent 
 
medlem 
Thomas Blomqvist sv 
 
medlem 
Elsi Katainen cent 
 
medlem 
Kari Kulmala saf 
 
medlem 
Antti Kurvinen cent 
 
medlem 
Mikko Kärnä cent 
 
medlem 
Sirpa Paatero sd 
 
medlem 
Wille Rydman saml 
 
medlem 
Vesa-Matti Saarakkala saf 
 
medlem 
Matti Semi vänst 
 
medlem 
Mari-Leena Talvitie saml 
 
ersättare 
Pertti Hakanen cent 
 
ersättare 
Reijo Hongisto saf (delvis) 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Minna-Liisa Rinne