Utlåtande
FvUU
24
2015 rd
Förvaltningsutskottet
Statsrådets skrivelse till riksdagen med förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv om kontroll av förvärv och innehav av vapen (ändring av -vapendirektivet)
Till stora utskottet
INLEDNING
Ärende
Statsrådets skrivelse till riksdagen med förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv om kontroll av förvärv och innehav av vapen (ändring av vapendirektivet) (U 21/2015 rd): Ärendet har lämnats till förvaltningsutskottet för utlåtande. Utlåtandet ska ges till stora utskottet. 
Sakkunniga
Utskottet har hört: 
ledande sakkunnig, polisavdelningen
Johanna
Puiro
inrikesministeriet
polisinspektör
Seppo
Sivula
inrikesministeriet
chef för vapenförvaltningen
Mika
Lehtonen
Polisstyrelsen
sekreterare
Nina
Holmberg
Asealan Elinkeinonharjoittajat ry
ordförande
Jukka
Sassi
Asehistorian Liitto r.y.
sekreterare
Mikko
Hietala
Asekauppiaiden Liitto ry
förvaltningschef
Pertti
Ruotsalainen
Försvarsutbildningsföreningen
vice ordförande
Marko
Patrakka
Reserviläisurheiluliitto ry
ordförande
Juhani
Jokinen
Suomen Asehistoriallinen Seura r.y.
organisationschef
Teemu
Simenius
Finlands Jägarförbund
Utskottet har fått ett skriftligt yttrande av 
lagstiftningsråd
Heidi
Kaila
Statsrådets kansli
polisinspektör
Seppo
Sivula
inrikesministeriet
försvarsministeriet
ledamot i Europaparlamentet
Jussi
Halla-aho
Europaparlamentet
centralkriminalpolisen
skyddspolisen
Helsingfors polisinrättning
polisinrättningen i Lappland
Huvudstaben
Tullen
Finlands viltcentral
Ampumaharrastusfoorumi
Reservistförbundet - Reservunderofficersförbundet
Suomen Ampumahiihtoliitto ry
Suomen Ampumaurheiluliitto ry
Finlands Reservofficersförbund rf
Samband med andra handlingar
Utskottet har tidigare lämnat utlåtande i ärendet FvUU 15/2015 rd (E 60/2015 rd). 
SKRIVELSEN
Förslag
Se dokument Eutori EU/2015/1606, EU-dokument COM(2015) 750, D / Direktiv 91/477/ETY.  
Regeringens ståndpunkt
Se dokument U 21/2015 rd
UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDE
Se det finska dokumentet HaVL 24/2015 vp. 
UTSKOTTETS UTLÅTANDE
utskottet meddelar,
att det omfattar statsrådets ståndpunkt med vissa preciseringar. 
Helsingfors 10.12.2015 
I den avgörande behandlingen deltog
ordförande
Pirkko
Mattila
saf
vice ordförande
Timo V.
Korhonen
cent
medlem
Thomas
Blomqvist
sv
medlem
Elsi
Katainen
cent
medlem
Kari
Kulmala
saf
medlem
Antti
Kurvinen
cent
medlem
Mikko
Kärnä
cent
medlem
Sirpa
Paatero
sd
medlem
Wille
Rydman
saml
medlem
Vesa-Matti
Saarakkala
saf
medlem
Matti
Semi
vänst
medlem
Mari-Leena
Talvitie
saml
ersättare
Pertti
Hakanen
cent
ersättare
Reijo
Hongisto
saf (delvis)
Sekreterare var
utskottsråd
Minna-Liisa
Rinne
Senast publicerat 29-02-2016 17:06