Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

FvUU 24/2016 rd

Senast publicerat 05-09-2016 14:50

Utlåtande FvUU 24/2016 rd U 13/2016 rd Statsrådets skrivelse till riksdagen med anledning av förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv (informationsutbytet vad gäller tredjelandsmedborgare och Ecris-systemet)

Förvaltningsutskottet

Till stora utskottet

INLEDNING

Remiss

Statsrådets skrivelse till riksdagen med anledning av förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv (informationsutbytet vad gäller tredjelandsmedborgare och Ecris-systemet) (U 13/2016 rd): En kompletterande skrivelse UJ 12/2016 vp - U 13/2016 vp har lämnats till förvaltningsutskottet för eventuella åtgärder. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • lagstiftningsrådTanjaInnanen
  justitieministeriet
 • överinspektör, polisavdelningenVirpiKoivu
  inrikesministeriet
 • överinspektörHeikkiHuhtiniemi
  dataombudsmannens byrå.

Utskottet har fått ett skriftligt yttrande av 

 • Rättsregistercentralen
 • Polisstyrelsen.

Samband med andra handlingar

Utskottet har tidigare lämnat utlåtandet FvUU 11/2016 rd i ärendet.  

DEN KOMPLETTERANDE SKRIVELSEN

Förslaget

Se justitieministeriets promemoria 20.05.2016 OM2016-00119, EU-dokument COM(2016) 7 och hänvisning till Eutori EU/2016/0549. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Se det finska utlåtandet HaVL 24/2016 vp. 

Regeringens ståndpunkt

Se dokument U 13/2016 rd

UTSKOTTETS UTLÅTANDE

Förvaltningsutskottet meddelar

att det omfattar statsrådets ståndpunkt med kompletteringar och preciseringar. 
Helsingfors 8.6.2016 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförandePirkkoMattilasaf
vice ordförande
Timo V.Korhonencent
medlem
ThomasBlomqvistsv
medlem
ElsiKatainencent
medlem
AnttiKurvinencent
medlem
MikkoKärnäcent
medlem
SirpaPaaterosd
medlem
JuhaPylväscent
medlem
WilleRydmansaml
medlem
JoonaRäsänensd
medlem
Vesa-MattiSaarakkalasaf
medlem
MattiSemivänst.

Sekreterare var

utskottsråd
Minna-LiisaRinne.