Senast publicerat 09-05-2021 14:10

Utlåtande FvUU 31/2016 rd U 30/2016 rd Förvaltningsutskottet Statsrådets skrivelse till riksdagen om Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (Eurodacregister)

Till stora utskottet

INLEDNING

Ärende

Statsrådets skrivelse till riksdagen om Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (Eurodacregister) (U 30/2016 rd): Ärendet har lämnats till förvaltningsutskottet för utlåtande. Utlåtandet ska ges till stora utskottet. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • överinspektör Johanna Räty 
  inrikesministeriet
 • lagstiftningsråd Hannele Taavila 
  inrikesministeriet
 • konsultativ tjänsteman Kalle Kekomäki 
  inrikesministeriet
 • överinspektör Tuuli Kainulainen 
  inrikesministeriet
 • överinspektör Max Janzon 
  inrikesministeriet
 • ledande expert Pekka Hyvönen 
  utrikesministeriet
 • specialsakkunnig Tuomas Koljonen 
  Migrationsverket
 • överinspektör, ställföreträdare för resultatområdesdirektöre Mikko Montin 
  Migrationsverket
 • överinspektör Monica Harju 
  Migrationsverket
 • juridisk expert Susanna Mehtonen 
  Amnesty International Finländska sektionen rf

Utskottet har fått ett skriftligt yttrande av 

 • Rädda Barnen rf
 • Förenta nationernas flyktingkommissariats regionala representation för norra Europa (UNHCR:s regionkontor i Stockholm)

SKRIVELSEN

Förslaget

Se dokument: Eutori EU/2016/0959, EU-dokument COM(2016) 272, A / Asetus 603/2013.  

Statsrådets ståndpunkt

Se dokument U 30/2016 rd. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDE

Se det finska dokumentet HaVL 31/2016 vp. 

UTSKOTTETS UTLÅTANDE

Forvaltningsutskottet meddelar,

att det omfattar statsrådets ståndpunkt med vissa preciseringar.  
Helsingfors 29.9.2016 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Juho Eerola saf 
 
medlem 
Antti Häkkänen saml 
 
medlem 
Mika Kari sd 
 
medlem 
Elsi Katainen cent 
 
medlem 
Sirpa Paatero sd 
 
medlem 
Wille Rydman saml 
 
medlem 
Vesa-Matti Saarakkala saf 
 
medlem 
Matti Semi vänst 
 
ersättare 
Pertti Hakanen cent 
 
ersättare 
Lasse Hautala cent 
 
ersättare 
Toimi Kankaanniemi saf 
 
ersättare 
Ilkka Kantola sd 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Ossi Lantto