Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

FvUU 31/2016 rd

Senast publicerat 24-10-2016 15:10

Utlåtande FvUU 31/2016 rd U 30/2016 rd  Statsrådets skrivelse till riksdagen om Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (Eurodacregister)

Förvaltningsutskottet

Till stora utskottet

INLEDNING

Ärende

Statsrådets skrivelse till riksdagen om Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (Eurodacregister) (U 30/2016 rd): Ärendet har lämnats till förvaltningsutskottet för utlåtande. Utlåtandet ska ges till stora utskottet. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • överinspektörJohannaRäty
  inrikesministeriet
 • lagstiftningsrådHanneleTaavila
  inrikesministeriet
 • konsultativ tjänstemanKalleKekomäki
  inrikesministeriet
 • överinspektörTuuliKainulainen
  inrikesministeriet
 • överinspektörMaxJanzon
  inrikesministeriet
 • ledande expertPekkaHyvönen
  utrikesministeriet
 • specialsakkunnigTuomasKoljonen
  Migrationsverket
 • överinspektör, ställföreträdare för resultatområdesdirektöreMikkoMontin
  Migrationsverket
 • överinspektörMonicaHarju
  Migrationsverket
 • juridisk expertSusannaMehtonen
  Amnesty International Finländska sektionen rf

Utskottet har fått ett skriftligt yttrande av 

 • Rädda Barnen rf
 • Förenta nationernas flyktingkommissariats regionala representation för norra Europa (UNHCR:s regionkontor i Stockholm)

SKRIVELSEN

Förslaget

Se dokument: Eutori EU/2016/0959, EU-dokument COM(2016) 272, A / Asetus 603/2013.  

Statsrådets ståndpunkt

Se dokument U 30/2016 rd. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDE

Se det finska dokumentet HaVL 31/2016 vp. 

UTSKOTTETS UTLÅTANDE

Forvaltningsutskottet meddelar,

att det omfattar statsrådets ståndpunkt med vissa preciseringar.  
Helsingfors 29.9.2016 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande
JuhoEerolasaf
medlem
AnttiHäkkänensaml
medlem
MikaKarisd
medlem
ElsiKatainencent
medlem
SirpaPaaterosd
medlem
WilleRydmansaml
medlem
Vesa-MattiSaarakkalasaf
medlem
MattiSemivänst
ersättare
PerttiHakanencent
ersättare
LasseHautalacent
ersättare
ToimiKankaanniemisaf
ersättare
IlkkaKantolasd

Sekreterare var

utskottsråd
OssiLantto