Direkt till innehållet

FvUU 34/2017 rd

Senast publicerat 31-01-2018 13:18

Utlåtande FvUU 34/2017 rd U 67/2013 rd Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslag till rådets beslut om undertecknande och ingående av avtal (avtalet mellan EU och Kanada om användningen av passagerarregisteruppgifter)

Förvaltningsutskottet

Till stora utskottet

INLEDNING

Remiss

Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslag till rådets beslut om undertecknande och ingående av avtal (avtalet mellan EU och Kanada om användningen av passagerarregisteruppgifter) (U 67/2013 rd): En kompletterande skrivelse UJ 31/2017 vp — U 67/2013 vp har lämnats till förvaltningsutskottet för eventuella åtgärder. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

  • specialsakkunnigTanjaJaatinen
    justitieministeriet.

Samband med andra handlingar

Utskottet har tidigare lämnat utlåtande FvUU 21/2013 rd i ärendet.  

DEN KOMPLETTERANDE SKRIVELSEN

Förslaget

Se EU-dokument COM(2017) 605 final och hänvisning till Eutori EU/2010/1510. 

Statsrådets ståndpunkt

Se dokument U 67/2013 rd

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Se det finska utlåtandet (HaVL 34/2017 vp). 

UTSKOTTETS UTLÅTANDE

Förvaltningsutskottet meddelar

att det omfattar statsrådets ståndpunkt. 
Helsingfors 29.11.2017 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande
JuhoEerolasaf
vice ordförande
Timo V.Korhonencent
medlem
AndersAdlercreutzsv
medlem
MikaKarisd
medlem
ElsiKatainencent
medlem
KariKulmalablå
medlem
MikkoKärnäcent
medlem
SirpaPaaterosd
medlem
JuhaPylväscent
medlem
VeeraRuohosaml
medlem
JoonaRäsänensd
medlem
Vesa-MattiSaarakkalablå
medlem
MattiSemivänst.

Sekreterare var

utskottsråd
OssiLantto.