Utlåtande
FvUU
34
2018 rd
Förvaltningsutskottet
Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (den europeiska gräns- och kustbevakningen)
Till stora utskottet
INLEDNING
Remiss
Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (den europeiska gräns- och kustbevakningen) (U 95/2018 rd): Ärendet har lämnats till förvaltningsutskottet för utlåtande. Utlåtandet ska ges till stora utskottet. 
Sakkunniga
Utskottet har hört 
chef för enheten för internationellt samarbete
Matti
Pitkäniitty
Gränsbevakningsväsendet
specialsakkunnig
Berit
Kiuru
inrikesministeriet
specialsakkunnig
Ilmari
Uljas
inrikesministeriet
lagstiftningsråd
Timo
Makkonen
justitieministeriet
specialsakkunnig
Mikko
Hirvi
finansministeriet
budgetråd
Kirsti
Vallinheimo
finansministeriet
dataombudsman
Reijo
Aarnio
dataombudsmannens byrå.
SKRIVELSEN
Förslaget
Se dokument: Eutori EU/2018/1528, EU-dokument COM(2018) 631.  
Statsrådets ståndpunkt
Se dokument U 95/2018 rd. 
UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN
Se det finska dokumentet (HaVL 34/2018 vp). 
UTSKOTTETS UTLÅTANDE
Förvaltningsutskottet meddelar,
att det omfattar statsrådets ståndpunkt. 
Helsingfors 28.11.2018 
I den avgörande behandlingen deltog
ordförande
Juho
Eerola
saf
medlem
Pertti
Hakanen
cent
medlem
Mika
Kari
sd
medlem
Kari
Kulmala
blå
medlem
Antti
Kurvinen
cent
medlem
Sirpa
Paatero
sd
medlem
Olli-Poika
Parviainen
gröna
medlem
Juha
Pylväs
cent
medlem
Wille
Rydman
saml
medlem
Joona
Räsänen
sd
medlem
Vesa-Matti
Saarakkala
blå
medlem
Matti
Semi
vänst
medlem
Mari-Leena
Talvitie
saml
medlem
Tapani
Tölli
cent
Sekreterare var
utskottsråd
Henri
Helo
Senast publicerat 26.3.2019 12:24