Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

FvUU 34/2018 rd

Senast publicerat 26-03-2019 12:24

Utlåtande FvUU 34/2018 rd U 95/2018 rd  Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (den europeiska gräns- och kustbevakningen)

Förvaltningsutskottet

Till stora utskottet

INLEDNING

Remiss

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (den europeiska gräns- och kustbevakningen) (U 95/2018 rd): Ärendet har lämnats till förvaltningsutskottet för utlåtande. Utlåtandet ska ges till stora utskottet. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • chef för enheten för internationellt samarbeteMattiPitkäniitty
  Gränsbevakningsväsendet
 • specialsakkunnigBeritKiuru
  inrikesministeriet
 • specialsakkunnigIlmariUljas
  inrikesministeriet
 • lagstiftningsrådTimoMakkonen
  justitieministeriet
 • specialsakkunnigMikkoHirvi
  finansministeriet
 • budgetrådKirstiVallinheimo
  finansministeriet
 • dataombudsmanReijoAarnio
  dataombudsmannens byrå.

SKRIVELSEN

Förslaget

Se dokument: Eutori EU/2018/1528, EU-dokument COM(2018) 631.  

Statsrådets ståndpunkt

Se dokument U 95/2018 rd. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Se det finska dokumentet (HaVL 34/2018 vp). 

UTSKOTTETS UTLÅTANDE

Förvaltningsutskottet meddelar,

att det omfattar statsrådets ståndpunkt. 
Helsingfors 28.11.2018 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande
JuhoEerolasaf
medlem
PerttiHakanencent
medlem
MikaKarisd
medlem
KariKulmalablå
medlem
AnttiKurvinencent
medlem
SirpaPaaterosd
medlem
Olli-PoikaParviainengröna
medlem
JuhaPylväscent
medlem
WilleRydmansaml
medlem
JoonaRäsänensd
medlem
Vesa-MattiSaarakkalablå
medlem
MattiSemivänst
medlem
Mari-LeenaTalvitiesaml
medlem
TapaniTöllicent

Sekreterare var

utskottsråd
HenriHelo