Senast publicerat 09-05-2021 20:32

Utlåtande FvUU 34/2018 rd U 95/2018 rd Förvaltningsutskottet Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (den europeiska gräns- och kustbevakningen)

Till stora utskottet

INLEDNING

Remiss

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (den europeiska gräns- och kustbevakningen) (U 95/2018 rd): Ärendet har lämnats till förvaltningsutskottet för utlåtande. Utlåtandet ska ges till stora utskottet. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • chef för enheten för internationellt samarbete Matti Pitkäniitty 
  Gränsbevakningsväsendet
 • specialsakkunnig Berit Kiuru 
  inrikesministeriet
 • specialsakkunnig Ilmari Uljas 
  inrikesministeriet
 • lagstiftningsråd Timo Makkonen 
  justitieministeriet
 • specialsakkunnig Mikko Hirvi 
  finansministeriet
 • budgetråd Kirsti Vallinheimo 
  finansministeriet
 • dataombudsman Reijo Aarnio 
  dataombudsmannens byrå.

SKRIVELSEN

Förslaget

Se dokument: Eutori EU/2018/1528, EU-dokument COM(2018) 631.  

Statsrådets ståndpunkt

Se dokument U 95/2018 rd. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Se det finska dokumentet (HaVL 34/2018 vp). 

UTSKOTTETS UTLÅTANDE

Förvaltningsutskottet meddelar,

att det omfattar statsrådets ståndpunkt. 
Helsingfors 28.11.2018 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Juho Eerola saf 
 
medlem 
Pertti Hakanen cent 
 
medlem 
Mika Kari sd 
 
medlem 
Kari Kulmala blå 
 
medlem 
Antti Kurvinen cent 
 
medlem 
Sirpa Paatero sd 
 
medlem 
Olli-Poika Parviainen gröna 
 
medlem 
Juha Pylväs cent 
 
medlem 
Wille Rydman saml 
 
medlem 
Joona Räsänen sd 
 
medlem 
Vesa-Matti Saarakkala blå 
 
medlem 
Matti Semi vänst 
 
medlem 
Mari-Leena Talvitie saml 
 
medlem 
Tapani Tölli cent 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Henri Helo