Senast publicerat 09-05-2021 13:58

Utlåtande FvUU 35/2016 rd U 34/2016 rd Förvaltningsutskottet Statsrådets skrivelse till riksdagen om Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (procedurförordningen)

Till stora utskottet

INLEDNING

Remiss

Statsrådets skrivelse till riksdagen om Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (procedurförordningen) (U 34/2016 rd): Ärendet har lämnats till förvaltningsutskottet för utlåtande. Utlåtandet ska ges till stora utskottet. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • regeringsråd Annikki Vanamo-Alho 
  inrikesministeriet
 • konsultativ tjänsteman Kalle Kekomäki 
  inrikesministeriet
 • överinspektör Max Janzon 
  inrikesministeriet
 • ledande expert Pekka Hyvönen 
  utrikesministeriet
 • specialsakkunnig Tuomas Koljonen 
  Migrationsverket
 • överinspektör, ställföreträdare för resultatområdesdirektöre Mikko Montin 
  Migrationsverket
 • överinspektör Monica Harju 
  Migrationsverket
 • juridisk expert Susanna Mehtonen 
  Amnesty International Finländska sektionen rf.

Utskottet har fått ett skriftligt yttrande av 

 • Rädda Barnen rf
 • Finlands Röda Kors
 • Förenta nationernas flyktingkommissariats regionala representation för norra Europa (UNHCR:s regionkontor i Stockholm).

STATSRÅDETS SKRIVELSE

Förslaget

Se EU-dokument COM(2016) 467 och hänvisning till Eutori EU/2016/1294. 

Regeringens ståndpunkt

Se dokument U 34/2016 rd. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Se det finska utlåtandet HaVL 35/2016 vp. 

UTSKOTTETS UTLÅTANDE

Förvaltningsutskottet meddelar

att det omfattar regeringens ståndpunkt. 
Helsingfors 5.10.2016 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Juho Eerola saf 
 
vice ordförande 
Timo V. Korhonen cent 
 
medlem 
Antti Häkkänen saml 
 
medlem 
Elsi Katainen cent 
 
medlem 
Sirpa Paatero sd 
 
medlem 
Olli-Poika Parviainen gröna 
 
medlem 
Wille Rydman saml 
 
medlem 
Vesa-Matti Saarakkala saf 
 
medlem 
Matti Semi vänst 
 
Reijo Hongisto ps. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Ossi Lantto. 
 

AVVIKANDE MENING

Motivering

Se det finska utlåtandet HaVL 35/2016 vp. 

Avvikande mening

Kläm 

Vi föreslår

att utskottet inte omfattar regeringens ståndpunkt. 
Helsingfors 5.10.2016
Olli-Poika Parviainen gröna 
 
Matti Semi vänst 
 
Sirpa Paatero sd