Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

FvUU 36/2017 rd

Senast publicerat 16-01-2018 10:22

Utlåtande FvUU 36/2017 rd U 46/2017 rd U 13/2016 rd Statsrådets skrivelse till riksdagen med anledning av förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (det centraliserade ECRIS-TCN-systemet)Statsrådets skrivelse till riksdagen med anledning av förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv (informationsutbytet vad gäller tredjelandsmedborgare och ECRIS-systemet)

Förvaltningsutskottet

Till stora utskottet

INLEDNING

Remiss

Statsrådets skrivelse till riksdagen med anledning av förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (det centraliserade ECRIS-TCN-systemet) (U 46/2017 rd): En kompletterande skrivelse UJ 33/2017 vp—U 46/2017 vp har lämnats till förvaltningsutskottet för eventuella åtgärder. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • lagstiftningsrådTanjaInnanen
  justitieministeriet
 • lagstiftningsrådHanneleTaavila
  inrikesministeriet
 • registerchefTeemuMikkola
  Rättsregistercentralen
 • dataombudsmanReijoAarnio
  dataombudsmannens byrå
 • polisinspektörJenniJuslén
  Polisstyrelsen.

Samband med andra handlingar

Utskottet har tidigare lämnat utlåtandena FvUU 11/2016 rd, FvUU 24/2016 rd och FvUU 23/2017 rd i ärendet. 

DEN KOMPLETTERANDE SKRIVELSEN

Förslaget

Se EU-dokument COM(2016) 7 och COM(2017) 344 samt hänvisningarna till Eutori EU/2016/0549 och EU/2017/1145. 

Statsrådets ståndpunkt

Se dokument U 46/2017 rd. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Se det finska utlåtandet HaVL 36/2017 vp

UTSKOTTETS UTLÅTANDE

Förvaltningsutskottet meddelar

att det omfattar statsrådets ståndpunkt. 
Helsingfors 22.9.2017 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande
JuhoEerolasaf
vice ordförande
Timo V.Korhonencent
medlem
AndersAdlercreutzsv
medlem
ElsiKatainencent
medlem
KariKulmalablå
medlem
AnttiKurvinencent
medlem
SirpaPaaterosd
medlem
JuhaPylväscent
medlem
VeeraRuohosaml
medlem
JoonaRäsänensd
medlem
MattiSemivänst
medlem
Mari-LeenaTalvitiesaml.

Sekreterare var

utskottsråd
Minna-LiisaRinne.