Senast publicerat 09-05-2021 13:58

Utlåtande FvUU 37/2016 rd U 37/2016 rd Förvaltningsutskottet Statsrådets skrivelse till riksdagen om Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv (direktivet om mottagningsvillkor)

Till stora utskottet

INLEDNING

Remiss

Statsrådets skrivelse till riksdagen om Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv (direktivet om mottagningsvillkor) (U 37/2016 rd): Ärendet har lämnats till förvaltningsutskottet för utlåtande. Utlåtandet ska ges till stora utskottet. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • överinspektör Mirkka Mykkänen 
  inrikesministeriet
 • konsultativ tjänsteman Kalle Kekomäki 
  inrikesministeriet
 • överinspektör Max Janzon 
  inrikesministeriet
 • ledande expert Pekka Hyvönen 
  utrikesministeriet
 • specialsakkunnig Tuomas Koljonen 
  Migrationsverket
 • överinspektör, ställföreträdare för resultatområdesdirektöre Mikko Montin 
  Migrationsverket
 • överinspektör Monica Harju 
  Migrationsverket
 • juridisk expert Susanna Mehtonen 
  Amnesty International Finländska sektionen rf.

Utskottet har fått ett skriftligt yttrande av 

 • Rädda Barnen rf
 • Finlands Röda Kors
 • Förenta nationernas flyktingkommissariats regionala representation för norra Europa (UNHCR:s regionkontor i Stockholm).

SKRIVELSEN

Förslaget

Se EU-dokument COM(2016) 465 och hänvisning till Eutori EU/2016/1292. 

Regeringens ståndpunkt

Se dokument U 37/2016 rd

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Se det finska utlåtandet HaVL 37/2016 vp. 

UTSKOTTETS UTLÅTANDE

Förvaltningsutskottet meddelar

att det omfattar statsrådets ståndpunkt med vissa preciseringar. 
Helsingfors 6.10.2016 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Juho Eerola saf 
 
vice ordförande 
Timo V. Korhonen cent 
 
medlem 
Anders Adlercreutz sv 
 
medlem 
Antti Häkkänen saml 
 
medlem 
Mika Kari sd 
 
medlem 
Elsi Katainen cent 
 
medlem 
Kari Kulmala saf 
 
medlem 
Antti Kurvinen cent 
 
medlem 
Mikko Kärnä cent 
 
medlem 
Sirpa Paatero sd 
 
medlem 
Juha Pylväs cent 
 
medlem 
Wille Rydman saml 
 
medlem 
Joona Räsänen sd 
 
medlem 
Vesa-Matti Saarakkala saf 
 
medlem 
Matti Semi vänst 
 
medlem 
Mari-Leena Talvitie saml 
 
ersättare 
Reijo Hongisto saf. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Ossi Lantto.