Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

FvUU 37/2018 rd

Senast publicerat 25-03-2019 14:48

Utlåtande FvUU 37/2018 rd U 98/2018 rd  Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om förhindrande av spridning av terrorisminnehåll online

Förvaltningsutskottet

Till stora utskottet

INLEDNING

Remiss

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om förhindrande av spridning av terrorisminnehåll online (U 98/2018 rd): Ärendet har lämnats till förvaltningsutskottet för utlåtande till stora utskottet. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • ledande expertJohannaPuiro
  inrikesministeriet
 • EU-medarbetareRosa-MariaMäkelä
  inrikesministeriet
 • lagstiftningsrådTimoMakkonen
  justitieministeriet
 • dataombudsmanReijoAarnio
  dataombudsmannens byrå
 • kriminalinspektörHeidiBjörk
  centralkriminalpolisen
 • juristAskoMetsola
  Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto, FiCom ry.

Skriftligt yttrande har lämnats av 

 • kommunikationsministeriet
 • skyddspolisen
 • Kommunikationsverket
 • Finlands näringsliv rf
 • Teknologiindustrin rf.

SKRIVELSEN

Förslaget

Se EU-dokument COM(2018) 640 final och hänvisning till Eutori EU/2018/1541. 

Statsrådets ståndpunkt

Se dokument U 98/2018 rd

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Se det finska utlåtandet (HaVL 37/2018 vp). 

UTSKOTTETS UTLÅTANDE

Förvaltningsutskottet meddelar

att det omfattar statsrådets ståndpunkt med särskild tonvikt på synpunkterna ovan. 
Helsingfors 4.12.2018 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande
JuhoEerolasaf
medlem
MikaKarisd
medlem
SirpaPaaterosd
medlem
Olli-PoikaParviainengröna
medlem
JuhaPylväscent
medlem
VeeraRuohosaml
medlem
JoonaRäsänensd
medlem
MattiSemivänst
medlem
Mari-LeenaTalvitiesaml
ersättare
LasseHautalacent
ersättare
LauraHuhtasaarisaf
ersättare
JaanaLaitinen-Pesolasaml.

Sekreterare var

utskottsråd
Minna-LiisaRinne.