Senast publicerat 09-05-2021 13:55

Utlåtande FvUU 38/2016 rd U 36/2016 rd Förvaltningsutskottet Statsrådets skrivelse till riksdagen om Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (förordningen om vidarebosättning)

Till stora utskottet

INLEDNING

Ärende

Statsrådets skrivelse till riksdagen om Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (förordningen om vidarebosättning) (U 36/2016 rd): Ärendet har lämnats till förvaltningsutskottet för utlåtande. Utlåtandet ska ges till stora utskottet. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • överinspektör Tuuli Kainulainen 
  inrikesministeriet
 • konsultativ tjänsteman Kalle Kekomäki 
  inrikesministeriet
 • överinspektör Max Janzon 
  inrikesministeriet
 • ledande expert Pekka Hyvönen 
  utrikesministeriet
 • överinspektör Monica Harju 
  Migrationsverket
 • specialsakkunnig Tuomas Koljonen 
  Migrationsverket
 • överinspektör, ställföreträdare för resultatområdesdirektöre Mikko Montin 
  Migrationsverket
 • juridisk expert Susanna Mehtonen 
  Amnesty International Finländska sektionen rf.

Utskottet har fått ett skriftligt yttrande av 

 • Rädda Barnen rf
 • Finlands Röda Kors
 • Förenta nationernas flyktingkommissariats regionala representation för norra Europa (UNHCR:s regionkontor i Stockholm).

SKRIVELSEN

Förslag

Se dokument: Eutori EU/2016/1295, EU-dokument COM(2016) 468, A / Asetus 516/2014/EU.  

Regeringens ståndpunkt

Se dokument U 36/2016 rd

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDE

Se det finska dokumentet HaVL 38/2016 vp

UTSKOTTETS UTLÅTANDE

Förvaltningsutskottet meddelar,

att det omfattar statsrådets ståndpunkt med vissa preciseringar. 
Helsingfors 7.10.2016 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Juho Eerola saf 
 
vice ordförande 
Timo V. Korhonen cent 
 
medlem 
Anders Adlercreutz sv 
 
medlem 
Mika Kari sd 
 
medlem 
Kari Kulmala saf 
 
medlem 
Mikko Kärnä cent 
 
medlem 
Sirpa Paatero sd 
 
medlem 
Juha Pylväs cent 
 
medlem 
Wille Rydman saml 
 
medlem 
Joona Räsänen sd 
 
medlem 
Vesa-Matti Saarakkala saf 
 
medlem 
Mari-Leena Talvitie saml. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Ossi Lantto.  
 

AVVIKANDE MENING

Motivering

Se det finska utlåtandet (HaVL 38/2016 vp). 

Avvikande mening

Kläm 

Jag föreslår

att stora utskottet beaktar det som sägs ovan. 
Helsingfors 07.10.2016
Anders Adlercreutz sv