Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

FvUU 38/2018 rd

Senast publicerat 08-01-2019 10:30

Utlåtande FvUU 38/2018 rd U 46/2017 rd U 13/2016 rd Statsrådets skrivelse till riksdagen med anledning av förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (det centraliserade ECRIS-TCN-systemet)

Förvaltningsutskottet

Till stora utskottet

INLEDNING

Remiss

Statsrådets skrivelse till riksdagen med anledning av förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (det centraliserade ECRIS-TCN-systemet) (U 46/2017 rd): En kompletterande skrivelse UJ 29/2018 rd—U 46/2017 rd har lämnats till förvaltningsutskottet för eventuella åtgärder. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

  • lagstiftningsrådTanjaInnanen
    justitieministeriet
  • specialsakkunnigElinaRantakokko
    inrikesministeriet.

Skriftligt yttrande har lämnats av 

  • Rättsregistercentralen
  • Polisstyrelsen
  • dataombudsmannens byrå.

Samband med andra handlingar

Utskottet har tidigare lämnat följande utlåtanden i ärendet FvUU 11/2016 rd, FvUU 24/2016 rd, FvUU 23/2017 rd och FvUU 36/2017 rd

DEN KOMPLETTERANDE SKRIVELSEN

Förslaget

Se EU-dokument COM(2017) 344 och hänvisning till Eutori EU/2016/0549 samt EU/2017/1145. 

Statsrådets ståndpunkt

Se dokument U 46/2017 rd och U 13/2016 rd

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Se det finska utlåtandet HaVL 38/2018 vp

UTSKOTTETS UTLÅTANDE

Förvaltningsutskottet meddelar

att det omfattar statsrådets ståndpunkt. 
Helsingfors 11.12.2018 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande
JuhoEerolasaf
vice ordförande
Timo V.Korhonencent
medlem
AndersAdlercreutzsv
medlem
KariKulmalablå
medlem
SirpaPaaterosd
medlem
Olli-PoikaParviainengröna
medlem
JuhaPylväscent
medlem
JoonaRäsänensd
medlem
Vesa-MattiSaarakkalablå
medlem
MattiSemivänst
medlem
Mari-LeenaTalvitiesaml
ersättare
LasseHautalacent
ersättare
AnttiRantakangascent.

Sekreterare var

utskottsråd
Minna-LiisaRinne.