Senast publicerat 27-03-2018 09:36

Utlåtande FvUU 41/2017 rd U 3/2017 rd  Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslag till ett EU-system för reseuppgifter och resetillstånd (ETIAS)

Förvaltningsutskottet

Till stora utskottet

INLEDNING

Remiss

Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslag till ett EU-system för reseuppgifter och resetillstånd (Etias) (U 3/2017 rd): En kompletterande skrivelse UJ 40/2017 vp—U 3/2017 vp har lämnats till förvaltningsutskottet för eventuella åtgärder. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

  • gränssäkerhetsexpertMattiPitkäniitty
    inrikesministeriet.

Skriftligt yttrande har lämnats av 

  • justitieministeriet
  • dataombudsmannens byrå.

Samband med andra handlingar

Utskottet har tidigare lämnat utlåtandena FvUU 1/2017 rd och FvUU 20/2017 rd i ärendet. 

DEN KOMPLETTERANDE SKRIVELSEN

Förslaget

Se EU-dokument COM(2016) 731 och hänvisning till Eutori EU/2016/1677. 

Statsrådets ståndpunkt

Se dokument U 3/2017 rd

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Se det finska utlåtandet HaVL 41/2017 vp

UTSKOTTETS UTLÅTANDE

Förvatlningsutskottet meddelar

att det omfattar statsrådets ståndpunkt. 
Helsingfors 12.12.2017 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande
JuhoEerolasaf
vice ordförande
Timo V.Korhonencent
medlem
AndersAdlercreutzsv
medlem
MikaKarisd
medlem
ElsiKatainencent
medlem
KariKulmalablå
medlem
AnttiKurvinencent
medlem
MikkoKärnäcent
medlem
SirpaPaaterosd
medlem
Olli-PoikaParviainengröna
medlem
JuhaPylväscent
medlem
VeeraRuohosaml
medlem
WilleRydmansaml
medlem
JoonaRäsänensd
medlem
Vesa-MattiSaarakkalablå
medlem
MattiSemivänst
medlem
Mari-LeenaTalvitiesaml
ersättare
ReijoHongistoblå
medlem
KariTolvanensaml.

Sekreterare var

utskottsråd
Minna-LiisaRinne.